9 Straatjes: De Gracht van de Toekomst

De gracht van de toekomst, hoe ziet die eruit?

Amsterdam staat aan de vooravond van een aantal omvangrijke veranderingen. De stad heeft vergaande ambities geformuleerd voor de circulaire economie en de energietransitie. Tel daar de klimaatverandering, de digitalisering, de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het vervangen van riolering, kademuren en bruggen bij op en u begrijpt dat de stad de komende jaren voor een immense en complexe uitdaging staat.

Wat gaan deze veranderingen betekenen voor de historische binnenstad? Wat zijn de mogelijkheden om al deze opgaven in een gebied als de 9 Straatjes te realiseren en zo het gebied toekomstbestendig te maken? Er zijn innovatieve oplossingen nodig. De 9 Straatjes heeft grote historische waarde: het is UNESCO erfgoed dat we koesteren.

Wij nodigen graag bewoners en ondernemers uit de 9 Straatjes uit om mee te denken en mee te ontwerpen aan de ‘Gracht van de Toekomst’!

Vorig jaar heeft de Universiteit van Amsterdam tijdens het We Make The City festival een eerste bijeenkomst georganiseerd met enkele bewoners van de 9 Straatjes. Toen is gesproken over hoe de visie van de bewoners goed kan worden meegenomen in toekomstige plannen. Dit jaar gaan we hiermee verder aan de slag: wij organiseren de komende tijd een aantal ontwerp-sessies waarin bewoners, bedrijven en diverse experts samen een toekomstbestendig ruimtelijk ontwerp maken voor de 9 Straatjes.

De Universiteit van Amsterdam organiseert voor de zomer drie sessies. In de eerste sessie introduceren we het vraagstuk en brengen we de waarden in de 9 Straatjes in kaart. In de tweede sessie worden de opgaven voor de binnenstad en de mogelijke oplossingen besproken. In de derde en laatste wordt samen gewerkt aan een toekomstbestendig ruimtelijk ontwerp voor de 9 Straatjes (“De gracht van de Toekomst”).

Uit deze sessie – en mogelijke vervolgsessies in het najaar van 2019 – kunnen meerdere oplossingsrichtingen en ontwerpen ontstaan die als advies aan de Gemeente, Waternet en Liander worden aangeboden. Deze drie organisaties hebben grote interesse in de resultaten, en zullen ook als toehoorders bij de ontwerp-sessies aanwezig zijn.

Wanneer: 15 mei, 5 juni en 26 juni [update: sessie van 26 juni is geannuleerd]
Hoe laat: Van 19.30 tot 22.00
Waar: De Universiteitsbibliotheek, Singel 425, 1012 WP Amsterdam (op 15 mei en 5 juni in de Doelenzaal).