Amsterdam

Toekomstbeelden Bestuurders

Op 19 juni, terwijl buiten het kwik de tropische grens van 30 graden bereikte en Amsterdammers van bruggen en kades het water insprongen, speelde in Pakhuis de Zwijger zich de tweede Kenniswerkplaats af. Wat volgt is een verslag van de gesprekken met bestuurders. Na de aftrap met een inkijk in de toekomstbeelden van praktijkvernieuwer Johan…

Lees bericht

Een Amsterdamse initiator en casus

In de regio Amsterdam zijn enkele proeftuinen waar burgers en ondernemers experimenteren met nieuwe watertechnieken. Op een kleine schaal onderzoeken ze nieuwe manieren om zelf drinkwater te maken of afvalwater te zuiveren.

Lees bericht

Het bioscoopdilemma aanpakken

We beginnen met een Amsterdamse casus en dat is mooi. Het is een levendige stad met veel uitdagingen, veel initiatiefnemers, en een dynamisch governance context. Toch willen we dat de uitkomsten van het Kennisactieprogramma Water voor heel Nederland relevant wordt. De onderzoekers besteden aandacht hieraan door naast Amsterdamse proefprojecten, zoals Circulair Buiksloterham, bewust ook voorbeelden…

Lees bericht