Verantwoordelijkheid en regelgeving

Het ideaal van een veerkrachtige stad: Verantwoordelijkheden en rollen in het stedelijk waterbeheer

In de context van klimaat en stedelijk waterbeheer horen we steeds vaker een streven naar veerkracht. Er wordt gesproken over climate resilient cities of water resilient cities. Internationaal spreekt het door de Rockefeller Foundation opgezette netwerk van 100 veerkrachtige steden tot de verbeelding. Nationaal kennen we het Deltaprogramma, dat als doel heeft ervoor te zorgen…

Lees bericht

‘Er gaat wel eens wat door het toilet dat er misschien niet door hoort te gaan.’ Maar waarom gaat het zoals het gaat?

We wéten het wel, maar we handelen er niet naar. De afvalscheidingswijzer van Milieucentraal, ‘frituurvet recycle het’, afvalwijzers, Rijksoverheid, ‘niet in het riool’, allemaal geven ze informatie over welke substanties op welke locaties wel en niet weggegooid en weggespoeld mogen worden. Ze beschrijven wat de gevolgen zijn als middelen op de verkeerde plek terecht komen,…

Lees bericht

Vaart in de Amsterdamse energietransitie door nieuwe regels

Het lijkt erop dat er eindelijk vaart komt in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Op lokaal, nationaal en Europees niveau zijn recent belangrijke stappen gezet voor een passend institutioneel kader waardoor alle betrokken partijen aan het werk kunnen gaan. De gemeente Amsterdam heeft voor de sociale woningbouw de City Deal Naar een stad zonder…

Lees bericht