Amsterdams onderzoek naar nieuwe sanitatie

Amsterdam is bezig te onderzoeken hoe ze nieuwe sanitatie kan inpassen in nog te ontwikkelen gebieden. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan een motie van raadslid Jasper Groen (Groen Links). Die pleitte in 2016 voor tijdig onderzoek naar de inpassing van decentrale sanitatie toen een poging daartoe voor het ontwikkelingsgebied IJburg Centrumeiland was mislukt.

De gemeentelijke diensten en Waternet kijken niet alleen naar duurzaamheidsimpact, ruimtelijke inpassing en kosten van innovatieve sanitatie, maar ook naar relaties met afvalinzameling en warmte- en koude-voorzieningen. Naast de studie zijn pilots voorzien in Buiksloterham, Havenstraatterrein en Middeneiland/Strandeiland. Voor deze laatste locatie is wel het voorbehoud gemaakt dat de nieuwe sanitatie niet de landwinning en woningbouw mag vertragen. Daarom wordt de optie van traditionele riolering ook uitgewerkt.

De gemeentelijke studie is naar verwachting klaar in juni 2018.

Nicolien van der Grijp, Vrije Universiteit Amsterdam, WP3 Leider: Verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s.