Koppelkansen: Cursus Circulaire gebiedsontwikkeling

Hier vindt u onderwerpen en ontwikkelingen ten aanzien van de post-academische cursus “Werken aan Transities: Circulaire Gebiedsontwikkeling”. Deze cursus wordt ontwikkeld als onderdeel van het Co-creatie Traject Koppelkansen.

Onderwerpen:

  • Meervoudige waardecreatie
  • Verschillen in fasering en in schaalniveau
  • Participatie: bewoners en bedrijfsleven