Koppelkansen: Cursus “Werken aan Transities”

Hier vindt u onderwerpen en ontwikkelingen ten aanzien van de post-academische cursus “Werken aan Transities”. Deze cursus wordt ontwikkeld als onderdeel van het Koppelkansen Traject.

Onderwerpen:

  • Iteratief & cyclisch werken
  • Verbinden toekomstbeeld en geworden werkelijkheid
  • Werken met verschillen in fasering en schaal 
  • Regisseurschap in Koppelkansen
  • Ondergrond en bovengrond verbinden 
  • Participatie bewoners en bedrijven 
  • Meervoudige waardecreatie