Co-creatie traject: Superlocal

De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van twee leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. Het realiseren van deze circulaire gebiedsontwikkeling is een samenwerking tussen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de Gemeente Kerkrade en HEEMWonen.

In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) stonden tot kortgeleden vier hoogbouwflats die gebouwd zijn in de jaren ’60, een periode met hoge woningnood. In die periode werden landelijk in korte tijd veel nieuwe woningen gebouwd. De hoogbouwflats in Bleijerheide voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd.
Het aantal inwoners van Parkstad krimpt in de komende 30 jaar met 27%. Om leegstand als gevolg van de bevolkingskrimp te voorkomen, is in 2012 één flat gesloopt en is besloten om het gebied met de andere flats opnieuw in te richten.

De flats hebben kwaliteiten, die bij sloop verloren gaan. De woningen waren ruim, het uitzicht van de bovenste verdiepingen op de groene omgeving is prachtig en sommige buren woonden jarenlang naast elkaar. Zij hadden goede sociale contacten. Bij sloop van de flats zouden die kwaliteiten verloren gaan, dat vinden we zonde. Bij sloop verdwijnt dus niet alleen de tastbare waarde, zoals het gebouw en de materialen, maar ook onzichtbare waarden, zoals sociale structuren tussen bewoners en het gedachtegoed aan het leven in en rondom de flats. De wens is daarom om bij de bouw van nieuwe woningen de kwaliteiten te behouden en materiaal te gebruiken van de bestaande flats.

Vijf soorten water
Ook het water in het SUPERLOCAL-gebied wordt hergebruikt. De komende jaren doen we ervaring op met een gesloten waterkringloop. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Gebruikt water wordt lokaal gezuiverd en in de woningen komen waterbesparende maatregelen. En tot slot wordt er ook nog nuttig gebruik gemaakt van het afvalwater.

In de gesloten waterkringloop krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit de douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten.

Het grijze water wordt dan waswater, dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte, en hoogwaardige meststof.

Slow, less, local
SLOW: Regenwater en gebruikt drinkwater krijgen de kans om – slow – opgenomen te worden in de omgeving zonder wateroverlast. De snelle regenwater en drinkwaterpieken worden zo vertraagd.

LESS: Maatregelen in de woningen, zoals vacuümtoiletten, voedselrestenvermalers en een gezamenlijke wasserette zorgen voor minder – less – watergebruik.

LOCAL: Zolang als mogelijk blijft het water in gebruik in de – local – eigen wijk. Drinkwater maken en afvalwater zuiveren gebeurt ter plekke. Dat bespaart én produceert energie. Het zorgt ook voor de terugwinning en productie van grondstoffen zoals zoet water, voedingsstoffen (mest) en riet.