Samen vernieuwend organiseren

Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen. Het klimaat, de ecologie en de economie zorgen constant voor nieuwe uitdagingen. Het bestuur van de stad, de inwoners en onderzoekers willen graag een duurzame en veerkrachtige stad die voorbereid is op de toekomst. In proefprojecten worden technische innovaties getoond, waaronder decentrale en circulaire oplossingen. Maar is deze kennis wel bruikbaar op andere plekken of in andere situaties? Wie is er straks verantwoordelijk? Zijn deze ontwikkelingen in strijd met bestaande wetgeving? Bestuurders, bewoners en wetenschappers moeten samenwerken om de stad toekomstbestendig te maken.

Daarom is in 2017 het Kennisactieprogramma Water gestart: Samen vernieuwend organiseren. Sinds 2018 draagt dit initiatief actief bij aan een vergaande integratie van beleidsdomeinen Water, Energie en Circulariteit in het Co-creatietraject Koppelkansen.

Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Met de filters kunt u de berichten van een specifiek onderwerp bekijken.

Wil je zelf updates delen met betrokken? Voeg dan hier zelf een bericht toe.

 • All
 • Agenda
 • Bijeenkomsten
 • Circulair
 • Co-creatie Koppelkansen Water, Energie & Circulariteit
 • Gerelateerde Projecten
 • Governance
 • Kennisactienetwerk
 • Nieuws
 • Rapporten
 • Toekomstvisies
 • Verantwoordelijkheid en regelgeving

Ritmes, de hartslag van de Stad

In de energietransitie naar circulaire wijken van de toekomst zullen opslagsystemen en cascaderen een grote rol gaan spelen om met duurzame technologieën aan de slag ...
Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar ...
Lees bericht

Oefensessie Co-creatie Waternet: Afdeling Assetmanagement proeft en krijgt de smaak te pakken

“De mensen hier laten zich lastig in een hokje plaatsen. Ze denken graag erbuiten. Dit soort ontwikkelingen sluit daar goed bij aan.” Op 14 november ...
Lees bericht

Co-creatie Traject Koppelkansen Water, Energie & Circulariteit

De opgave Er komen grote infrastructurele opgaven op onze steden af de komende jaren. Denk aan klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie. Deze uitdagingen ...
Lees bericht

Koppelkansen: Cursus Circulaire gebiedsontwikkeling

Hier vindt u onderwerpen en ontwikkelingen ten aanzien van de post-academische cursus “Werken aan Transities: Circulaire Gebiedsontwikkeling”. Deze cursus wordt ontwikkeld als onderdeel van het ...
Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit externe cases

Hier vindt u geleerde lessen uit relevante experimenten buiten het Co-creatie Traject Koppelkansen. Integrale Leidingen Tunnel, Amsterdam Zuid-as (binnenkort) Oosterwold, Almere / Zeewolde …
Lees bericht

Koppelkansen: Co-creatie Amstelstad, Haven-Stad en De 9 Straatjes

Hier vindt u verslagen en analyses van co-creatie sessies, intervisie-bijeenkomsten, reflecties van de kennispartners, en ontwikkelingen in de drie casussen van het Co-creatie Traject Koppelkansen. ...
Lees bericht

Koppelkansen: de casussen

Het Co-creatie Traject Koppelkansen gaat aan de slag in drie concrete casussen in Amsterdam. In de toekomst kan het aantal casussen worden uitgebreid, zowel binnen als ...
Lees bericht

Documenteren van kennis belangrijk aandachtspunt voor actiegericht onderzoek

Het Kennis-actieprogramma Water is zo dynamisch en actiegericht, dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het vastleggen van kennis. Dat is de hoofdconclusie van ...
Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie Haven-Stad

“Onbewust onbekwaam --> bewust onbekwaam --> bewust bekwaam” Dit is de ontwikkeling die we willen doormaken als het gaat over de integrale aanpak van stedelijke ...
Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie Amstelstad

“Het is momenteel een wildwesten in de ondergrond“ Ook al moeten de eerste ondergrondse cowboys nog gesignaleerd worden, het is duidelijk dat de toestand van ...
Lees bericht

Drinkwater en donorbloed: een koelbloedige businesscase

In Slotervaart, in Amsterdam Nieuw-West, wordt binnenkort het bloed van bloedbank Sanquin gekoeld door middel van koude uit een drinkwatertransportleiding. Met een speciale installatie kan ...
Lees bericht

Het Kennis-actieprogramma vanuit een transitieperspectief

Binnen het Kennis-actieprogramma (KAP) wordt nagedacht over water in de circulaire stad van de toekomst om Amsterdam zo duurzamer en veerkrachtiger te maken. Zoals al ...
Lees bericht

Op naar democratisering van burgerwetenschap

Het huidige tijdsgewricht wordt door sommigen omschreven als een post-truth tijdperk waarin wetenschappers en professionals steeds vaker worden geconfronteerd met burgers die zich vooral zouden ...
Lees bericht

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling ...
Lees bericht

Het riool als warm bad: (bijna) gasloos verwarmen dankzij riothermie

Riothermie is een relatief nieuwe techniek om thermische energie terug te winnen uit ons afvalwater. Zo kan het warme water van douche, afwasmachine, en spoelbak, ...
Lees bericht

WeMakeThe.City: De Gracht van de Toekomst

Kennisactiewater gaat de buurt in! Hoe ziet de gracht van de toekomst eruit? Amsterdam wil aardgasvrij. En in de komende decennia moeten er ook kademuren ...
Lees bericht

WeMakeThe.City: Havenstad

Deze middag presenteren we de eerste ideeën die zijn ontwikkeld. Daarna willen we, - zoals in onze kennis-actiewerkplaatsen gebruikelijk is - samen met alle deelnemers ...
Lees bericht

‘Er gaat wel eens wat door het toilet dat er misschien niet door hoort te gaan.’ Maar waarom gaat het zoals het gaat?

We wéten het wel, maar we handelen er niet naar. De afvalscheidingswijzer van Milieucentraal, ‘frituurvet recycle het’, afvalwijzers, Rijksoverheid, ‘niet in het riool’, allemaal geven ...
Lees bericht

Maatschappelijk rendement tegen koudwatervrees: Lessen uit Beilen over de koppeling van water en energie

Over melkpoeder, school en zwembad Sinds 2002 worden in Beilen basisschool G.A. de Ridderschool en het gemeentelijk zwembad ‘De Peppel’ verwarmd door koelwater uit de ...
Lees bericht

Vaart in de Amsterdamse energietransitie door nieuwe regels

Het lijkt erop dat er eindelijk vaart komt in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Op lokaal, nationaal en Europees niveau zijn recent belangrijke stappen ...
Lees bericht

Knelpunten en Kansen voor innovatieve watergovernance

Bestaand beleid en regelgeving bepalen mede de ruimte voor de toepassing van innovatieve technologie en nieuwe vormen van ‘governance’. Ze zijn echter vaak gebaseerd op ...
Lees bericht

Governance vraagstukken binnen de water-energie nexus

Wat is systeemintegratie en hoe geef je het proces ernaartoe goed vorm? Deze vraag stond centraal in mijn scriptie onderzoek, waarvan de resultaten vorige week ...
Lees bericht

Nieuwe samenwerking met het WiCE programma

Vanaf 2018 begint een nieuwe samenwerking tussen het Kennisactieprogramma Water en het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE bestaat uit gezamenlijk onderzoek ...
Lees bericht

Radicale versnelling in Amsterdamse warmtetransitie

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week unaniem besloten dat nieuwbouwwijken voortaan geschikt moeten zijn voor lage temperatuurwarmte. Bovendien moet die warmte bij voorkeur afkomstig zijn ...
Lees bericht

Amsterdams onderzoek naar nieuwe sanitatie

Amsterdam is bezig te onderzoeken hoe ze nieuwe sanitatie kan inpassen in nog te ontwikkelen gebieden. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan een motie van ...
Lees bericht

Amsterdams afvalwater als bron om (toekomstig) fosfaattekort te reduceren?

Fosfaat is een essentieel en onvervangbaar nutriënt voor de landbouw. Zonder fosfaat is er geen leven, maar de natuurlijke fosfaatvoorraden raken op. Dit creëert de ...
Lees bericht

De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld?

De transitie richting een circulaire economie krijgt, zeker in beleidsstukken, onderzoeken en prognoses, steeds meer vorm. Hoe een circulaire watersector er in de praktijk uit ...
Lees bericht

Reflexief participeren: verslag van een workshop

In het Kennisactieprogramma Water proberen onderzoekers op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de transitie naar een circulaire stad. De ambitie is om nieuwe ...
Lees bericht

Het Kennisactienetwerk in beeld

Met het Kennisactieprogramma Water willen we helpen om de watersector voor te bereiden op de circulaire stad.  We ontwikkelen nieuwe kennis door middel van onderzoek, ...
Lees bericht

Water smaakt naar meer

Het KennisActieProgramma Water gaat allang niet meer alleen over water. Op zoek naar vernieuwende manieren van organiseren en samenwerken is dit programma begin dit jaar ...
Lees bericht

Verslag Kenniswerkplaats 19 Juni

Op maandag 19 juni kwamen zo’n 55 beleidsmakers, praktijkvernieuwers, bestuurders en onderzoekers samen in Pakhuis de Zwijger om toekomstbeelden uit te wisselen over de relatie ...
Lees bericht

Toekomstbeelden Bestuurders

Op 19 juni, terwijl buiten het kwik de tropische grens van 30 graden bereikte en Amsterdammers van bruggen en kades het water insprongen, speelde in ...
Lees bericht

Een extra kleur op het kleurenpalet

Welke institutionele innovaties lagen aan de basis voor de implementatie van het Waterschoon-project in Sneek (een afvalwatersysteem dat volledig decentraal functioneert) en welke lessen kunnen ...
Lees bericht

Kenniswerkplaats Water 19 Juni

19 juni 2017, 17:30 -19:45 Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam Voortbouwend op de eerste Kenniswerkplaats van 12 april, brengen we tijdens deze interactieve ...
Lees bericht

Op weg naar adaptief en circulair watermanagement: een probleemanalyse

Bij de eerste kenniswerkplaats van het kennisactienetwerk (KAN) Water had ik de eer tafelheer te zijn bij een van de groepen. Tegen de tijdgeest in, ...
Lees bericht

Hoe kan je verantwoordelijkheden en risico’s anders (ver)delen?

Bottom-up initiatieven en nieuwe technieken gaan straks invloed hebben op de manier waarop we verantwoordelijkheden en risico’s verdelen. Hoe ziet een alternatieve verdeling eruit? Welke ...
Lees bericht

Bouwen aan het Kennisactienetwerk (KAN) Water

Op 12 april hielden we de eerste Kenniswerkplaats Water in Amersfoort. Meer dan veertig ondernemers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere professionals uit de watersector kwamen samen ...
Lees bericht

Kenniswerkplaats Water 12 April

Voor het realiseren van een gewenst evenwicht en gerichte verandering in de circulaire transitie van watermanagement is meer kennis en inzicht nodig. Waterbestuurders, bewoners, praktijkvernieuwers ...
Lees bericht

Een Amsterdamse initiator en casus

In de regio Amsterdam zijn enkele proeftuinen waar burgers en ondernemers experimenteren met nieuwe watertechnieken. Op een kleine schaal onderzoeken ze nieuwe manieren om zelf ...
Lees bericht

Het bioscoopdilemma aanpakken

We beginnen met een Amsterdamse casus en dat is mooi. Het is een levendige stad met veel uitdagingen, veel initiatiefnemers, en een dynamisch governance context. ...
Lees bericht

Deelnemers

Bestuurders, bewoners en onderzoekers willen hoogwaardig waterbeheer volhouden om voorbereid te zijn op de toekomst. Doe ook mee om te verkennen hoe we onze steden veerkrachtiger kunnen maken: we gaan samen vernieuwend organiseren.

Wiegert Dulfer, Waterschap AGV
Wiegert Dulfer, Waterschap AGV
Maarten Claassen, Waternet
Maarten Claassen, Waternet
Andrew Segrave, KWR
Andrew Segrave, KWR
Ellen van Bueren, TU Delft
Ellen van Bueren, TU Delft

Gedegen en gedragen

Reflexief en responsief

Actiegericht en in het veld

Inclusief en transdisciplinair

Het Kennisactieprogramma bestaat uit vier werkpakketten

In de fase die voorafging aan het opstellen van de programma-aanpak hebben we 23 diepte-interviews gehouden en twee reflectietafels georganiseerd met praktijkvernieuwers, bestuurders, wetenschappers en andere stakeholders. Het onderzoeksteam heeft uit het onderzoeksmateriaal tien motieven, oftewel tien rode draden gedestilleerd. Deze rode draden vormen de basis voor het opstellen van vier werkpakketten, om de centrale vraagstelling van het Kennisactieprogramma te maken: Actiegericht onderzoek over water in de circulaire stad van de toekomst.