Samen vernieuwend organiseren

Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen. Het klimaat, de ecologie en de economie zorgen constant voor nieuwe uitdagingen. Het bestuur van de stad, de inwoners en onderzoekers willen graag een duurzame en veerkrachtige stad die voorbereid is op de toekomst. In proefprojecten worden technische innovaties getoond, waaronder decentrale en circulaire oplossingen. Maar is deze kennis wel bruikbaar op andere plekken of in andere situaties? Wie is er straks verantwoordelijk? Zijn deze ontwikkelingen in strijd met bestaande wetgeving? Bestuurders, bewoners en wetenschappers moeten samenwerken om de stad toekomstbestendig te maken.

Daarom is in 2017 het Kennisactieprogramma Water gestart: Samen vernieuwend organiseren.

Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Met de filters kunt u de berichten van een specifiek onderwerp bekijken.

Wil je zelf updates delen met betrokken? Voeg dan hier zelf een bericht toe.

  • All
  • Agenda
  • Amsterdam
  • Bijeenkomsten
  • Circulair
  • Gerelateerde Projecten
  • Kennisactienetwerk
  • Nieuws
  • Rapporten
  • Verantwoordelijkheid en regelgeving

Vaart in de Amsterdamse energietransitie door nieuwe regels

Het lijkt erop dat er eindelijk vaart komt in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Op lokaal, nationaal en Europees niveau zijn recent belangrijke stappen ...
Lees bericht

Knelpunten en Kansen voor innovatieve watergovernance

Bestaand beleid en regelgeving bepalen mede de ruimte voor de toepassing van innovatieve technologie en nieuwe vormen van ‘governance’. Ze zijn echter vaak gebaseerd op ...
Lees bericht

Governance vraagstukken binnen de water-energie nexus

Wat is systeemintegratie en hoe geef je het proces ernaartoe goed vorm? Deze vraag stond centraal in mijn scriptie onderzoek, waarvan de resultaten vorige week ...
Lees bericht

Nieuwe samenwerking met het WiCE programma

Vanaf 2018 begint een nieuwe samenwerking tussen het Kennisactieprogramma Water en het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE bestaat uit gezamenlijk onderzoek ...
Lees bericht

Radicale versnelling in Amsterdamse warmtetransitie

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week unaniem besloten dat nieuwbouwwijken voortaan geschikt moeten zijn voor lage temperatuurwarmte. Bovendien moet die warmte bij voorkeur afkomstig zijn ...
Lees bericht

Amsterdams onderzoek naar nieuwe sanitatie

Amsterdam is bezig te onderzoeken hoe ze nieuwe sanitatie kan inpassen in nog te ontwikkelen gebieden. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan een motie van ...
Lees bericht

Amsterdams afvalwater als bron om (toekomstig) fosfaattekort te reduceren?

Fosfaat is een essentieel en onvervangbaar nutriënt voor de landbouw. Zonder fosfaat is er geen leven, maar de natuurlijke fosfaatvoorraden raken op. Dit creëert de ...
Lees bericht

De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld?

De transitie richting een circulaire economie krijgt, zeker in beleidsstukken, onderzoeken en prognoses, steeds meer vorm. Hoe een circulaire watersector er in de praktijk uit ...
Lees bericht

Reflexief participeren: verslag van een workshop

In het Kennisactieprogramma Water proberen onderzoekers op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de transitie naar een circulaire stad. De ambitie is om nieuwe ...
Lees bericht

Het Kennisactienetwerk in beeld

Met het Kennisactieprogramma Water willen we helpen om de watersector voor te bereiden op de circulaire stad.  We ontwikkelen nieuwe kennis door middel van onderzoek, ...
Lees bericht

Water smaakt naar meer

Het KennisActieProgramma Water gaat allang niet meer alleen over water. Op zoek naar vernieuwende manieren van organiseren en samenwerken is dit programma begin dit jaar ...
Lees bericht

Verslag Kenniswerkplaats 19 Juni

Op maandag 19 juni kwamen zo’n 55 beleidsmakers, praktijkvernieuwers, bestuurders en onderzoekers samen in Pakhuis de Zwijger om toekomstbeelden uit te wisselen over de relatie ...
Lees bericht

Toekomstbeelden Bestuurders

Op 19 juni, terwijl buiten het kwik de tropische grens van 30 graden bereikte en Amsterdammers van bruggen en kades het water insprongen, speelde in ...
Lees bericht

Een extra kleur op het kleurenpalet

Welke institutionele innovaties lagen aan de basis voor de implementatie van het Waterschoon-project in Sneek (een afvalwatersysteem dat volledig decentraal functioneert) en welke lessen kunnen ...
Lees bericht

Kenniswerkplaats Water 19 Juni

19 juni 2017, 17:30 -19:45 Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam Voortbouwend op de eerste Kenniswerkplaats van 12 april, brengen we tijdens deze interactieve ...
Lees bericht

Op weg naar adaptief en circulair watermanagement: een probleemanalyse

Bij de eerste kenniswerkplaats van het kennisactienetwerk (KAN) Water had ik de eer tafelheer te zijn bij een van de groepen. Tegen de tijdgeest in, ...
Lees bericht

Hoe kan je verantwoordelijkheden en risico’s anders (ver)delen?

Bottom-up initiatieven en nieuwe technieken gaan straks invloed hebben op de manier waarop we verantwoordelijkheden en risico’s verdelen. Hoe ziet een alternatieve verdeling eruit? Welke ...
Lees bericht

Bouwen aan het Kennisactienetwerk (KAN) Water

Op 12 april hielden we de eerste Kenniswerkplaats Water in Amersfoort. Meer dan veertig ondernemers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere professionals uit de watersector kwamen samen ...
Lees bericht

Kenniswerkplaats Water 12 April

Voor het realiseren van een gewenst evenwicht en gerichte verandering in de circulaire transitie van watermanagement is meer kennis en inzicht nodig. Waterbestuurders, bewoners, praktijkvernieuwers ...
Lees bericht

Een Amsterdamse initiator en casus

In de regio Amsterdam zijn enkele proeftuinen waar burgers en ondernemers experimenteren met nieuwe watertechnieken. Op een kleine schaal onderzoeken ze nieuwe manieren om zelf ...
Lees bericht

Het bioscoopdilemma aanpakken

We beginnen met een Amsterdamse casus en dat is mooi. Het is een levendige stad met veel uitdagingen, veel initiatiefnemers, en een dynamisch governance context. ...
Lees bericht

Deelnemers

Bestuurders, bewoners en onderzoekers willen hoogwaardig waterbeheer volhouden om voorbereid te zijn op de toekomst. Doe ook mee om te verkennen hoe we onze steden veerkrachtiger kunnen maken: we gaan samen vernieuwend organiseren.

Wiegert Dulfer, Waterschap AGV
Wiegert Dulfer, Waterschap AGV
Maarten Claassen, Waternet
Maarten Claassen, Waternet
Andrew Segrave, KWR
Andrew Segrave, KWR
Ellen van Bueren, TU Delft
Ellen van Bueren, TU Delft

Gedegen en gedragen

Reflexief en responsief

Actiegericht en in het veld

Inclusief en transdisciplinair

Het Kennisactieprogramma bestaat uit vier werkpakketten

In de fase die voorafging aan het opstellen van de programma-aanpak hebben we 23 diepte-interviews gehouden en twee reflectietafels georganiseerd met praktijkvernieuwers, bestuurders, wetenschappers en andere stakeholders. Het onderzoeksteam heeft uit het onderzoeksmateriaal tien motieven, oftewel tien rode draden gedestilleerd. Deze rode draden vormen de basis voor het opstellen van vier werkpakketten, om de centrale vraagstelling van het Kennisactieprogramma te maken: Actiegericht onderzoek over water in de circulaire stad van de toekomst.