Wiegert Dulfer, Waterschap AGV

“AGV verbindt Waterschap, Wetenschap, Werk en Welzijn met elkaar. Dit doen we om te komen tot een waterbewuste en duurzame samenleving. In het Kennisactieprogramma Water wil ik de rol van het waterschap verkennen als het gaat om water in de circulaire stad van de toekomst. Doe mee en help met verkennen hoe we onze steden veerkrachtiger kunnen maken: we gaan samen vernieuwend organiseren.”

-Wiegert Dulfer, Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Deelnemers van het Kennisactienetwerk (KAN Water)

Bestuurders, bewoners en onderzoekers willen hoogwaardig waterbeheer volhouden om voorbereid te zijn op de toekomst. Doe ook mee om te verkennen hoe we onze steden veerkrachtiger kunnen maken: we gaan samen vernieuwend organiseren.

Andrew Segrave, KWR

Andrew James Segrave
KWR Watercycle Research Institute
Coördinator van het Kennisactieprogramma Water, toekomstverkenner, strategieontwikkelaar.
T: 06-15946475
E: andrew.segrave@kwrwater.nl
L: linkedin.com/in/andrewjamessegrave/

Bas van Vliet

Bas van Vliet
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en Wageningen University
Analyse systeemverandering ten gevolge van opkomst decentrale systemen
E: bas.vanvliet@wur.nl
L: linkedin.com/in/basvanvliet/

Bico Fokke

Bico Fokke
Stagiair Stadslab Buiksloterham (Universiteit van Amsterdam)
Ondersteunend in het inventariseren van wet- en regelgeving die circulariteit belemmeren in de Buiksloterham en onderzoek naar de pad afhankelijkheden die de huidige wet- en regelgeving voor lokale (decentrale) elektriciteitsproductie hebben gevormd.
E: bico.fokke@student.uva.nl
L: linkedin.com/in/bico-fokke-a37876a7/

CasperVanSplunter (5)

Casper van Splunter
Stagiair KWR Watercycle Research Institute (VU Student)
Doet onderzoek naar het kennis-actie systeem van watermanagement binnen het thema water in een circulaire stad. Hierbij als doel het verbinden van verschillende partijen en het verbeteren van de overdracht kennis naar actie.
E: Casper.van.Splunter@kwrwater.nl
L: linkedin.com/in/casper-van-splunter-056431b9/

Ellen van Bueren, TU Delft

Ellen van Bueren
TU Delft
Werkpakketleider Governance-strategieën (WP1)
E: e.m.vanbueren@tudelft.nl 
L: linkedin.com/in/ellenvanbueren 

esther-van-den-ouwenland

Esther van den Ouweland
Universiteit van Amsterdam
Onderzoekt interactie tussen publieke en private actoren in het proces van governance van lokale circulaire stedelijke ontwikkeling. Focust hierbij op één van de zelfbouwkavels in Buiksloterham.
E: Esther.vandenouwenland@student.uva.nl
L: linkedin.com/in/esthervandenouweland/

Joachim Meerkerk

Joachim Meerkerk
Program Manager Pakhuis de Zwijger
Bij Pakhuis de Zwijger ben ik programmamaker op het gebied van democratie, communities en sociaal ondernemerschap. Ik ben ook bezig met de strategische ontwikkeling van het platform en de organisatie.
E: joachim@dezwijger.nl
L: https://www.linkedin.com/in/joachimmeerkerk/

John Grin, Universiteit van Amsterdam

John Grin
Centre for Urban Studies, Universiteit van Amsterdam
Rol in het kennis-actie systeem: Reflecteert en acteert op de vraag hoe gezamenlijke analyse van systeemverandering het kennis actie netwerk versterkt.
E: j.grin@uva.nl
L: linkedin.com/in/johngrin/

Kamiel Vreugdenhil

Kamiel Vreugdenhil
Stagiair Waternet (Universiteit van Amsterdam)
Ondersteunend en onderzoek naar realisatieproces van decentrale sanitatie in Amsterdamse context.
E: kamiel.vreugdenhil@student.uva.nl
L: linkedin.com/in/kamiel-vreugdenhil/

Roest-Kees-001-255x255

Kees Roest
KWR Watercycle Research Institute
E: kees.roest@kwrwater.nl 
T: 030-6069531

Laurens Hessels

Laurens Hessels
KWR Watercycle Research Institute
Reflexive monitoring
T: 06-54296453
E: laurens.hessels@kwrwater.nl
L: linkedin.com/in/laurens-hessels-7a41984/

Mendel Giezen

Mendel Giezen
Centre for Urban Studies, Universiteit van Amsterdam
Reflexieve analyse systeemveranderingen
E: m.giezen@uva.nl
L: linkedin.com/in/mendelgiezen/

Michaela Hordijk-2

Michaela Hordijk
Centre for Urban Studies, Universiteit van Amsterdam
Aanjager Kennis Actie Systeem in het werkpakket Systeemveranderingen (WP2)
E: m.a.hordijk@uva.nl
L: linkedin.com/in/michaela-hordijk-54b60314/

Nicolien-van-der-Grijp_tcm234-67453

Nicolien van der Grijp
Vrije Universiteit Amsterdam
Werkpakketleider 'Nieuwe risico’s en verantwoordelijkheden' (WP3)
E: nicolien.vander.grijp@vu.nl
L: linkedin.com/in/nicolien-van-der-grijp

3614bec (1)

Rob Ververs
Projectontwikkelaar Innovatie Waternet
Ik ben altijd op zoek naar (nieuwe) vormen van samenwerking in de watercyclus op basis van gedeelde belangen. Op die manier kan water echt de motor zijn van de transitie naar een circulaire economie. Op basis van een open blik zie ik vaak kansen die anderen niet zien en wil ik deze concepten uitwerken tot kansrijke projecten.
E: Rob.Ververs@waternet.nl
L: https://www.linkedin.com/in/robververs/?ppe=1

Rolien-de-jong

Rolien de Jong
Bachelor Student Sociale Geografie UvA

Bachelor thesis over beleid omtrent fosfor winning uit afvalwater in Amsterdam.
T: 030-6069662
E; rolien-de-jong@hotmail.com
L: linkedin.com/in/rolien-de-jong/ 

Stijn Brouwer (2)

Stijn Brouwer
KWR Watercycle Research Institute
Analyse systeemveranderingen en de burger van de toekomst
T: 030-6069662
E; Stijn.Brouwer@kwrwater.nl
L: linkedin.com/in/stijnbrouwer/