Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Regieteam Ondergrond op volle kracht

Na het grote event Amsterdam Ondergronds op 4 oktober in De Meervaart is er de afgelopen periode gewerkt aan het vormgeven en compleet krijgen van ...

Taal van Transitie: reflectief en reflexief

Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) heeft aan de wieg gestaan van verschillende Koppelkansen activiteiten, zoals de leergang systeeminnovatie. Zelf volg ik op dit moment een cursus ...

Vitale systemen Amsterdam hebben aandacht nodig

Gemeente Amsterdam is onlangs een verkenning gestart naar de vitale systemen in de stad. Dit is nodig omdat inzicht ontbreekt, terwijl betrouwbaarheid en beschikbaarheid steeds ...

Nieuwe samenwerking met het WiCE programma

Vanaf 2018 begint een nieuwe samenwerking tussen het Kennisactieprogramma Water en het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE bestaat uit gezamenlijk onderzoek ...

Radicale versnelling in Amsterdamse warmtetransitie

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week unaniem besloten dat nieuwbouwwijken voortaan geschikt moeten zijn voor lage temperatuurwarmte. Bovendien moet die warmte bij voorkeur afkomstig zijn ...

Amsterdams onderzoek naar nieuwe sanitatie

Amsterdam is bezig te onderzoeken hoe ze nieuwe sanitatie kan inpassen in nog te ontwikkelen gebieden. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan een motie van ...

Water smaakt naar meer

Het KennisActieProgramma Water gaat allang niet meer alleen over water. Op zoek naar vernieuwende manieren van organiseren en samenwerken is dit programma begin dit jaar ...

Het bioscoopdilemma aanpakken

We beginnen met een Amsterdamse casus en dat is mooi. Het is een levendige stad met veel uitdagingen, veel initiatiefnemers, en een dynamisch governance context. ...