Werkpakket 1: Governance-strategieën

Onderzoeksvragen

Wat betekenen veranderende waardesystemen, opkomende decentrale technieken, veranderende rol en verwachtingen van de burger, biofysische aspecten en toekomstperspectieven voor watergovernance?

Werkpakket 2: Systeemveranderingen

Onderzoeksvragen

Welke veranderingen bestaande uit nieuwe technieken, schaalniveaus en mogelijke tipping points worden gesignaleerd in centrale en decentrale watersystemen? Welke centrale en decentrale technieken passen bij verschillende schaalniveaus?

Wat zijn mogelijke kantelpunten voor instandhouding centrale infrastructuur?

Michaela Hordijk-2

Michaela Hordijk
Universiteit van Amsterdam
E: m.a.hordijk@uva.nl
L: linkedin.com/in/michaela-hordijk

Werkpakket 3: Nieuwe risico’s en verantwoordelijkheden

Onderzoeksvragen

Hoe ziet een mogelijke verdeling van risico’s eruit qua verantwoordelijkheden, juridische wetgeving en businessmodellen? Hoe verhouden decentrale watersystemen en -diensten zich tot bestaande en toekomstige regelgeving en beleid?

Nicolien

Nicolien van der Grijp
Vrije Universiteit Amsterdam
E: nicolien.vander.grijp@vu.nl
L: linkedin.com/in/nicolien-van-der-grijp

Werkpakket 4: Duurzaam kennis-actiesysteem

Onderzoeksvragen

Hoe ziet een duurzaam kennis-actiesysteem eruit dat governance ondersteunt? Versterking leerprocessen in de Amsterdamse watersector. Concepten en prototypes ontwikkelen voor kenniscoproductie. Governancestrategieën implementeren. Kennis-actiesysteem observeren en aanjagen.

 

Laurens Hessels

Laurens Hessels
KWR Watercycle Research Institute
E: laurens.hessels@kwrwater.nl
L: linkedin.com/in/laurens-hessels