Verdelen van kosten, baten en risico’s

Optie 1: Kosten, baten en risico’s vooral zelf dragen

  • Kosten en baten worden verdeeld volgens bestaande financieringsmechanismen.
  • Organisaties accepteren geen nieuwe risico’s bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

Optie 2: Kosten, baten en risico’s delen in beperkte kring, incidenteel of meer structureel

  • Innovatie concepten worden overwogen zolang de kosten niet te hoog zijn en niet leiden tot extra risico’s voor de naleving van wettelijke taken.
  • Bestaande financieringsmechanismes voor de kerntaken. Extra activiteiten via andere financieringsvormen met een vaste groep partners.

Optie 3: Kosten, baten, risico’s delen met diverse (lokale) partners

  • De focus ligt op het geheel van maatschappelijke kosten en baten dat gecreëerd wordt, waarbij het maken van extra kosten voor het creëren van maatschappelijke baten is gelegitimeerd.
  • Verevening van kosten en baten mogelijke via financieringsconstructies (bijv. obligaties).
  • Risico’s worden gezamenlijk gedragen door de samenwerkende partijen.

Optie 4: Kosten, baten en risico’s onderbrengen in gezamenlijke organisatie

  • Samenwerkende partijen richten een nieuwe organisatie op, die de kosten en baten en risico’s van de samenwerking draagt.
  • Integraal financieringsmechanisme voor circulaire initiatieven ter vervanging van de bestaande financieringsstructuur.

Optie 5: Kosten en baten vooral voor andere partijen, risico’s uitbesteden

  • Kosten, baten en risico’s zijn voor de lokale partijen. Bestaande organisaties treden met name faciliterend op.