Kenniswerkplaats Water 19 Juni

19 juni 2017, 17:30 -19:45
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179, Amsterdam

Voortbouwend op de eerste Kenniswerkplaats van 12 april, brengen we tijdens deze interactieve bijeenkomst partijen samen die zich bezighouden met water in de circulaire stad.

U deelt uw ervaring en breidt uw netwerk uit. We leren van praktijkvernieuwers. We horen het verhaal van bestuurders en wetenschappers. Plenaire gesprekken worden afgewisseld met tafeldiscussies.

Wat voor kennis hebben bestuurders nodig om de juiste beslissingen te nemen? Wat is nodig om partijen in beweging te krijgen? Welke belemmeringen worden ervaren? En nog belangrijker: Hoe gaan we de uitdaging aan?

Programma
17:00 Inloop en postersessie
17:30 Opening met panelgesprek
18:00 Tafelgesprek en eenvoudige maaltijd
19:15 Reflectie en conclusies
19:45 Afronding
20:00 Aansluitend organiseert Pakhuis de Zwijger, in het verlengde van de kenniswerkplaats, een publieksavond ‘Democratie in de circulaire stad’ met bijzondere aandacht voor water en energie. U bent van harte welkom.

Voor de volledige uitnodiging klikt u hier: Uitnodiging 19 juni 2017

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een email aan: info@kennisactiewater.nl Vermeld daarbij ook of u aan de publieksavond wilt deelnemen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het initiatief genomen voor een snel groeiend netwerk waar verschillende partners actief zijn.