Radicale versnelling in Amsterdamse warmtetransitie

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week unaniem besloten dat nieuwbouwwijken voortaan geschikt moeten zijn voor lage temperatuurwarmte. Bovendien moet die warmte bij voorkeur afkomstig zijn van duurzame, lokale warmtebronnen. Dit besluit opent de markt voor nieuwe aanbieders van warmte. Het maakt ook de focus van onze KAP Water op laagthermische warmte uit afvalwater nog meer relevant.

Tot nu toe was het leidend principe dat Nuon nieuwbouwwijken aansloot op hoge temperatuur stadsverwarming. Echter, anno 2017 vindt de gemeenteraad dit voor goed geïsoleerde woningen niet meer de duurzaamste optie. Bovendien gebruikt zij die hoge temperatuurwarmte liever voor bestaande, minder goed geïsoleerde woonwijken. Aanleiding voor de discussie was de vaststelling van het warmteplan voor het Amstelkwartier 2e fase.

Raadsleden van Groen Links, D’66, VVD en de Partij voor de Dieren hebben in totaal zes moties ingediend die de radicale omslag mogelijk maakten. Daarbij zijn ze gesteund door wethouder Eric van der Burg die aangaf dat hij de geplande Amsterdamse nieuwbouw zo duurzaam mogelijk wil maken.

De raadsleden zijn bij de voorbereiding van het debat geadviseerd door ABC – Duurzame Warmte. ABC staat voor Amsterdam Bouwt in Coalitie. Deze coalitie is een initiatief van Urgenda, Alliander DGO, Waternet, energiecoöperatie Zuiderlicht en DRIFT (Erasmus Universiteit). Hun doel is om samen met Amsterdamse burgers de richting en uitvoering van een breed gedragen warmtetransitie te bepalen.

Lees verder:

Nicolien van der Grijp, Vrije Universiteit Amsterdam, WP3 Leider: Verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s.