5 vragen over Ruimtebesparende Inpassingstechnieken

inpassingstechnieken3

De ondergrond zit op veel plaatsen overvol, terwijl we steeds meer elektriciteit nodig hebben, warmtenetten willen aanleggen, en opslag voor water nodig hebben. Hoe maken we ruimte voor al deze opgaven, in zowel de onder- als bovengrond? Vanuit Koppelkansen wordt gewerkt aan ruimtebesparende Inpassingstechnieken.

1.Waarom zijn Inpassingstechnieken nodig?

De ondergrond is op veel plaatsen vol, met name in de binnenstad. Omdat de druk op de ruimte steeds verder toeneemt, is vanuit Koppelkansen het afgelopen jaar hard gewerkt aan een gereedschapskist met innovatieve ruimtebesparende oplossingen voor de inpassing van kabels en leidingen.

2.Wie werken hierin samen?

Inpassingstechnieken is een samenwerking tussen Waternet, Alliander, Gemeente Amsterdam (Ingenieursbureau en Verkeer & Openbare Ruimte). Daarnaast zijn Vattenfal, KPN, Vodafone, Ziggo, Colt, Heijmans en Eneco geraadpleegd in een marktconsultatie. Maar ook het Gemeentelijke Platform Kabels en Leidingen (GPKL), het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), de Citydeal Openbare Ruimte en andere gemeenten, bijvoorbeeld Zwolle, doen mee.

3.Welke technieken zijn uitgewerkt?

Er is gekozen voor de technieken die het meest kansrijk zijn voor toepassing, mede doordat deze al langer in de eigen netwerken worden gebruikt. Het gaat om mantelbuizen, kabels en leidingen onder bomen en de gestapelde aanleg.

4.Wat is de stand van zaken?

De samenwerkingspartners hebben op 18 juli 2023 een derde werksessie gehad en leggen daarna de laatste hand aan de formats waarin de technieken en de randvoorwaarden voor toepassing zijn beschreven. Het streven is dat deze eind van dit jaar in de nadere regels van de verordening Werken In de Openbare Ruimte (WIOR NR) worden opgenomen.

5. Zijn de formats al bruikbaar?

Nee, zolang de technieken niet in de WIOR NR zijn opgenomen, kun je er formeel nog niet mee werken. Binnen verschillende projecten worden nu al ruimtelijke inpassingstechnieken toegepast. Dit maatwerk is nog niet geborgd maar wel nodig. Het ontwikkelingsteam ontvangt graag je feedback op de concept-formats, zodat zij deze verder kunnen verbeteren.

Koppelkansen