Academische Werkplaats Bodem: Interactie

agendaAWB

Donderdag 11 april | 19.00-21.30 uur
Oostzaal van het Groote Museum Artis (ingang Artisplein) Amsterdam

In navolging van de publicatie BiodiverCITY_Een kwestie van vitale bodem! is door de gemeente Amsterdam de Academische Werkplaats Bodem (AWB) opgestart. In 2023-2024 organiseert de AWB een serie bijeenkomsten over bodem. Deze zijn bedoeld als een open podium voor iedereen, waarbij het doel is om door verschillende perspectieven tot vragen over bodem te komen.

Op 11 april  staat de avond in het teken van het thema Interactie. In eerdere bijeenkomsten werd gesproken vanuit de thema’s Schaal en Diepte. Op 11 april zullen onder andere spreken:

  • Michael Stech (onderzoeker Naturalis en projectleider NWA onderzoek HiddenBiodiversity)
  • Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten, Amsterdam, auteur Eerste gids voor natuurinclusief ontwerp en Spreker voor de Levenden van Zoöp Het Nieuwe Instituut, Rotterdam).

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar voor toegang tot het Groote Museum Artis is een entreekaart of een museumjaarkaart nodig. De bijeenkomst zal worden gefilmd. Wees van harte welkom. We zien u graag op 11 april!

Met hartelijke groet,

IOOR-Team


THEMA: INTERACTIE

In de moderne, versteende stad staat de bodem onder grote druk, er is sprake van hittestress, wateroverlast, bodemdaling en verlies van biodiversiteit. De klimaat­verandering en de energietransitie vragen steeds meer van de stedelijke ondergrond. Langzaam begint bij de mens het besef in te dalen wat een vitale bodem voor een stad betekent, en dat het juist de andere levende soorten zijn – Flora Fauna Funga (FFF) – die het leven creëren, voeden en in stand houden.

In plaats van te verstoren en verbindingen kapot te maken moet de mens belangrijke ecosystemen en kringlopen ondersteunen, versterken. Hoe doe je dat? Door vooral het verborgene naar de voorgrond te halen en bekend mee te worden. En een volwaardige plek voor inruimen binnen het stedelijk ontwerp, vol inzetten op integraliteit en interactie. Wat is nodig om de infranatuur tot onlosmakelijk element binnen het toekomstbestendige ontwerp van de stad te maken?

Koppelkansen