Duidelijke afspraken over koppelkansen in werkplan Prototypen

beeld-gracht-malle-jaap

Het directeurenoverleg heeft ingestemd met het werkplan Prototypen kademuren en bruggen. Dit project bouwt voort op het werk van de Koppelkansen-projectgroep Gracht van de Toekomst, waarvan het Kansenboek het resultaat is.

Het werkplan borgt een gestructureerde manier van werken aan koppelkansen bij het Programma Bruggen en Kademuren (PBK). Alle koppelkansen-partners dragen bij aan het inbrengen van opgaven en kennis om van idee tot ontwerp en uiteindelijk realisatie te komen. In het plan geven opstellers (en trekkers van het project) Laura Hakvoort en Ivan Erkelens aan hoe we duidelijke afspraken kunnen maken om tot succesvolle prototypes voor koppelkansen te komen.

Het werkplan is een bevestiging van de huidige manier van werken. De behoefte is meer vraaggericht ontwikkelen. Laura en Ivan organiseren daarom begin volgend jaar een matchmaking-event, om vraag (probleem) en aanbod (oplossing) bij elkaar te brengen. Uit Gracht van de Toekomst zijn al een aantal Koppelkansen gekomen, die in de proeftuinen verder onderzocht en/of ontwikkeld worden, zoals een kademuur met leidingkoker, waterberging, warmtewinning, en uitsparingen voor bijvoorbeeld laadpunten.

 

Koppelkansen