In ieder schuilt een koppelkanser

MWC_luis-villasmil-4V8uMZx8FYA-unsplash

We gaan als Koppelkansen onze ambities alleen waarmaken met een tijdige, niet-vrijblijvende samenwerking. Daarvoor zijn meer collega’s en samenwerkingspartners nodig, stellen Koppelkansen-kernteamleden Martine Coevert, Eric van den Beuken, Rob Ververs en Henk Jan van Alphen. Laten we daarom de voordelen van koppelkansen onderzoeken en laten zien; net zolang totdat koppelkansen voor iedereen net zo logisch is als het gebruik van een mobiele telefoon.

Zo’n 25 jaar geleden had elk huishouden wel een tv, een telefoon, een brievenbus, een radio, een kalender, een computer, een rekenmachine en een fotocamera. Tegenwoordig zijn al deze functies ondergebracht in één apparaatje dat in je broekzak past: de mobiele telefoon. De functies noemen we nu ‘apps’ en ze werken goed met elkaar samen. Je mobiele telefoon kan je makkelijk, snel, goedkoop en vanaf elke locatie gebruiken en voor allerlei doelen. Binnen 1 minuut stuur je een zelfgemaakt filmpje met een vrolijk muziekje eronder op verschillende manieren naar duizenden mensen over de hele wereld. De randvoorwaarden zijn een volle batterij en internetverbinding.

Puzzelen met koppelkansen

Met koppelkansen doen we binnen de gemeente eigenlijk hetzelfde. We brengen op één plek verschillende opgaven bij elkaar, zoals oplossingen tegen wateroverlast, het aanleggen van glasvezel in de ondergrond, het aanplanten van extra groen, funderingsherstel van een rijtje woningen, het aanleggen van een nieuw riool of het versterken van een kademuur. Dat is soms best een lastige puzzel want de opgaven kunnen elkaar in de weg zitten. Of de gemeente gaat er niet in haar eentje over. Of er is op die locatie simpelweg geen ruimte meer voor alle opgaven. Het gaat er om dat we met onze samenwerkingspartners slimme gecombineerde oplossingen vinden voor meerdere opgaven tegelijk. Binnen koppelkansen hebben we de ruimte om te onderzoeken en uit te proberen of en hoe we dit kunnen bereiken en hoe we dit kunnen betalen. Koppelkansen realiseren vraagt dus om goede afstemming met verschillende afdelingen van de gemeente, bewoners, samenwerkingspartners en organisaties.

Wat levert het eigenlijk op?

We gaan onze ambities alleen waarmaken met een tijdige, goede en niet-vrijblijvende samenwerking. Voorbeelden van de ambities zijn het bouwen van nieuwe woningen, klimaatadaptatie, de energietransitie en vergroening. Daarom is het belangrijk dat we de voordelen van koppelkansen onderzoeken en laten zien. Net zolang totdat koppelkansen voor iedereen net zo logisch is als het gebruik van een mobiele telefoon. Dat willen we doen door breed te informeren over de noodzaak, de voordelen en nadelen en de manier waarop we met gezamenlijke opgaven aan de slag willen gaan. Wat levert het nou eigenlijk op, koppelkansen? Wat ons betreft genoeg! Meer ruimte om ook toekomstige opgaven een plek te kunnen geven. Minder schade aan bestaande voorzieningen. Minder hinder omdat de straat minder vaak open gaat. Slimmer omgaan met geld. Ofwel: prettig leven in een stad die voortdurend in ontwikkeling is en die voorbereid is op nieuwe ontwikkelingen en ambities.

Leren van voorbeelden

Om ook andere collega’s en samenwerkingspartners te informeren over het belang en de voordelen van koppelkansen is het belangrijk dat we allereerst weten wie we willen bereiken. Zijn het bewoners met plannen die ook de openbare ruimte raken? Zijn het bestuurders die aan de slag willen met ambities binnen de eigen portefeuille? Zijn het collega’s die met hun eigen opgave de stad in gaan en zo ja: vanuit welke rol? We stemmen dus de communicatie af op de doelgroep. Daarbij gebruiken we alles wat ervoor nodig is om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen zoals filmpjes, praatplaten, workshops, presentaties, een webpagina en voorbeelden. Wat zijn voorbeelden waar koppelkansen zijn benut? En ja.. ook voorbeelden waar we dat hadden moeten doen of waar het niet zo goed gelukt is. Daar leren we óók van.

Het doel is dat we met de verschillende doelgroepen echt samenwerken aan opgaven. Als we dat weer even vergelijken met een mobiele telefoon: een app kan iets makkelijker, sneller of leuker maken. Het heeft meerwaarde als meerdere apps kunnen samenwerken met elkaar. Je kunt ze dan nóg makkelijker, sneller en leuker gebruiken. Zo werkt het ook met koppelkansen. Dat betekent dat we goed moeten luisteren naar elkaar en naar elkaars belangen. Dat betekent ook dat we alle kennis en ervaring samenbrengen en goed inzetten. En dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor het grote belang en niet alleen maar voor ons eigen belang.

Doe mee!

Wij geloven dat in iedere collega en in elke samenwerkingspartner een koppelkanser schuilt. Een koppelkanser voegt waarde toe aan de gezamenlijke ambities en opgaven. Het belangrijkste is dat de inwoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers centraal staan. Soms is dat niet in het belang van een individuele opgave, want meestal ga je in je eentje sneller. Maar we moeten rekening houden met elkaar en dat kan alleen als je inzicht hebt in elkaars behoeften. Elkaar goed kennen is daarom een belangrijke voorwaarde om koppelkansen te verzilveren.

We nodigen je graag uit om met ons mee te denken over hoe we gezamenlijk komen tot een toekomstbestendige stad. Pak daarom je mobiele telefoon en neem contact met ons op via koppelkansen@gmail.com. We horen graag van je!

Koppelkansen