Samen versnellen in gebiedsgericht werken aan de toekomstbestendige stad!

werksessiekernteam021123

Begin december presenteert Koppelkansen haar plan voor de toekomst. De kerngedachte: om de transitie naar gebiedsgericht werken aan de toekomstbestendige stad te versnellen, is samenwerking nodig tussen de vele initiatieven in de stad.

Daarom organiseerde het kernteam samen met collega’s die werken aan aanverwante opgaven, op 2 november een werksessie over de vraag: hoe bundelen we de krachten van deze initiatieven tot een overkoepelende impactvolle beweging waar we gezamenlijk de schouders onder gaan zetten?

Versnellers

In Amsterdam zijn veel initiatieven die werken aan een toekomstbestendige stad: zoals de bestuursopdracht Duurzame Toekomst, Energie voor de Stad, Regiegroep Ondergrond, Amsterdam Circulair en Koppelkansen. Aanwezigen deelden het beeld dat deze initiatieven onbedoeld naast elkaar werken en daardoor mogelijk met elkaar concurreren op urgentie, middelen en bestuurlijke aandacht. Wat als deze initiatieven mét elkaar werken, in plaats van naast elkaar? Vervolgens verspreidde het gemêleerd gezelschap zich over thematafels om de ideeën te verdiepen en samen te laten smelten tot versnellers van de benodigde transitie.

Gebiedsgericht

Het vinden van synergie tussen de diversiteit aan mensen, werkwijzen en belangen is een zoektocht. Maar de werksessie maakte vooral duidelijk dat als je er even voor gaat zitten, er juist veel samenhang en onderlinge versterking te vinden is. Wat alle initiatieven verenigt, is gebiedsgericht en integraal werken. Welke vorm deze samenwerking in de praktijk kan krijgen, wordt nu uitgewerkt door een initiatiefgroep. Het gezamenlijke plan om de beweging verder te brengen zal vanaf eind november landen op diverse (directie)tafels bij gemeente Amsterdam, Waternet en Alliander.

Wil je ook bijdragen aan deze samenwerking tussen initiatieven om de transitie naar integraal werken te versnellen? Mail ons via info@koppelkansen.nu, dan neemt de initiatiefgroep contact met je op.

Lees hier het verslag van de werksessie van 2 november 2023

Koppelkansen