Samenwerken, maar dan anders

oogstmagazine_coverafbeelding[3990]

In de eerste editie van de leergang systeeminnovatie hebben professionals van Liander, Waternet en de Gemeente Amsterdam zich de afgelopen maanden voorbereid op nieuwe manieren van samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig Amsterdam. Daarbij stond de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR) centraal en maakten deelnemers kennis met de theorie van systeeminnovatie. Deelnemers en docenten delen hun ervaringen en geleerde lessen in een Oogstmagazine.

De energietransitie, klimaatadaptatie, digitalisering en stedelijke verdichting vragen om betere afstemming en vereisen het werken volgens andere methoden, die soms ook de bestaande regels en routines ter discussie stellen. Hoogleraar John Grin, docent van de leergang en kernteamlid van Koppelkansen: ”We hopen dat de verhalen in dit oogstmagazine enthousiasme opwekken en de hoognodige systeeminnovaties een stap dichterbij brengen.”

Drie praktijkcasussen stonden centraal: het Wallengebied, Haven-Stad en het Integraal gebiedsplan als overkoepelend thema. De werkateliers volgden de methode Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) voor het anders definiëren van problemen en het vinden van ongebruikelijke maar behulpzame oplossingen. De leergang is ontstaan vanuit Integraal Ontwerp Openbare Ruimte (IOOR) en vervolgens verbonden aan Koppelkansen, waarin partijen al langer samenwerken met de UvA. Sinds 2021 is ook de Technische Universiteit Delft betrokken.

Lees het Oogstmagazine

 

Koppelkansen