Bron: Duurzaam GGW

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

Het ambitieweb legt duurzaamheidsambities van een project of organisatie vast. Het bestaat uit twaalf thema’s met daaraan gekoppeld drie ambitieniveaus. Met het ambitieweb kunnen duurzaamheidsdoelstelling die op organisatieniveau zijn gesteld, worden vertaald naar projecten.

Gebruik voor Meervoudige Waardecreatie

Het ambitieweb bestaat uit drie niveaus:

  • Niveau 1: Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema, om daar vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is dan de huidige situatie.
  • Niveau 2: Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het bereiken van significante verbeteringen op dit thema.
  • Niveau 3: Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’, is er geen negatieve belasting (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de kringlopen) of wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie.

Het samenstellen van een ambitieweb gebeurt meestal tijdens een interactieve sessie met alle betrokkenen onder begeleiding van een (ervaren) facilitator.

Achtergrond ontwikkeling

Het vastleggen van duurzaamheidsambities in een ambitieweb is vast onderdeel van de Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (DuurzaamGWW). De Aanpak DuurzaamGWW helpt partijen in de GWW-sector om de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Voorbeeldcase

Ambitieweb Provincie Gelderland: https://nh-openruimte.nl/wp-content/uploads/2020/10/Project-01-Malderburchtmethode-Ambitieweb-Provincie-Gelderland.pdf

Meer informatie