Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

Het Omgevingscanvas is een procesmethode voor sociale innovatie bij meervoudige waardecreatie. Het Omgevingscanvas ondersteunt projecten met een praktisch template om op een systematische manier inzichtelijk te krijgen welke visies verschillende actoren, in een specifiek gebied, hebben op een plek en een beoogd project.

Het Omgevingscanvas helpt om op een heldere en simpele manier te inventariseren

  1. wat er in een gebied speelt;
  2. op welke manier verschillende actoren kunnen worden beïnvloed door een beoogd project; en
  3. welke waarden deze actoren belangrijk vinden.

Door deze inventarisatie kunnen synergiën gevonden worden voor een projectontwikkeling.

Stappen Omgevingscanvas

  1. Ga met verschillende actoren uit het gebied – betrokken of mogelijk beïnvloed door het project – in gesprek.
  2. Analyseer de opbrengst en inventariseer mogelijkheden en bedreigingen voor het project.
  3. Betrek relevante actoren om inzichten te delen en besluiten te maken en te verantwoorden t.a.v de projectontwikkeling.

Gebruik voor meervoudige waardecreatie

Met het Omgevingscanvas kunnen organisaties verkennen of er al innovatieve activiteiten plaatsvinden in een gebied waar hun projectontwikkeling op kan voortbouwen. Inzichten in de waarden, belangen en activiteiten van bewoners kunnen tot andere keuzes leiden voor bijvoorbeeld vervangingsopgaven in een wijk.

Een verkenning met behulp van de vragen uit dit canvas kan tot waardevolle inzichten leiden die strategische gevolgen hebben voor innovatievraagstukken in gebiedsontwikkeling, maar is ook arbeidsintensief.

Achtergrond

Het Omgevingscanvas is geinspireerd op het Business Model Canvas, maar verrijkt met inzichten uit de theorie over planning en conflict. De idee is dat het wenselijk is om in een vroeg stadium scherp te krijgen wat de waarden van verschillende actoren in een gebied zijn. Dit om te zorgen dat projectplannen en -ontwikkelingen worden verrijkt en niet tijdens de uitvoering of beheerfase worden tegengewerkt. Het werk van Chantal Mouffe, Eefje Cuppen en ook Deep Democracy ligt hier aan ten grondslag.

Voorbeeldcase

Het omgevingscanvas is ingezet voor het verkennen van de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van een stadstuin ‘Toentje’ in Groningen

Meer informatie