Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

Participatieve Waarde Evaluatie is een methode om beleidsopties te evalueren en de participatie van grote groepen burgers te faciliteren. Met de Participatieve Waarde Evaluatie worden zowel betalingsbereidheid als allocatiebereidheid in één experiment gecombineerd.

Beschrijving Participatieve Waarde Evaluatie

De kern van deze methode is dat deelnemers op de stoel van een besluitvormer worden gezet. Ze krijgen de mogelijkheid om aan te geven welke afweging zij zouden maken als ze moesten kiezen tussen verschillende beleidsopties of maatregelen. Vervolgens wordt deelnemers gevraagd aan te geven waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. Dit is anders dan bijvoorbeeld een enquête waarin vaak de mening over iets gevraagd wordt, omdat de afweging tussen verschillende opties wordt blootgelegd.

Gebruik voor meervoudige waardecreatie

Met deze tool wordt geprobeerd om breder te waarderen en te monetariseren door breed bij burgers op te halen hoe individuen bestaande beleidsopties waarderen. Deze tool maakt het mogelijk om in een kort tijdsbestek en met een makkelijke online methode veel verschillende visies op te halen op een te maken keuze.

Achtergrond

Deze methode is recentelijk ontwikkeld door onderzoekers van de TUDelft en streeft concreet twee doelen. Enerzijds probeert men met deze methode zo goed mogelijk de maatschappelijke kosten en baten van overheidsbeleid in beeld te brengen. Anderzijds is het een concrete methode om burgerparticipatie te faciliteren.

Voorbeeldcase

Meer informatie