Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

De tijdlijnmethode helpt deelnemers aan een gezamelijk project te leren van hun eigen en van elkaars ervaringen. Door deelnemers tijdens of na afloop van een project te laten reflecteren op belangrijke momenten in het proces, ontstaat een gevarieerd en inclusief beeld van het project. Dat kan waardevolle inzichten opleveren voor zowel deelnemers als buitenstaanders.

Stappen Tijdlijnmethode

  1. Voorbereiding: Stel een (grove) tijdlijn samen op basis van projectdocumenten en eventueel interviews.
  2. Hang tijdens de workshop de concept-tijdlijn aan de muur en benoem de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Vraag deelnemers om voor zichzelf aantekeningen te maken
  3. Laat deelnemers aangeven waar het verhaal onjuist of onvolledig is. Vraag deelnemers, na goedkeuring van de tijdlijn, om voor zichzelf te bepalen wat ze als hoogtepunten (groene post-its), dieptepunten (oranje post-its) en leermomenten (gele post-its) in het project hebben ervaren. Vraag ook waarom deze momenten te analyseren; Waarom was dit een belangrijk moment? Waarom ontstond er wrijving? Reflecties kunnen in steekworden op post-its worden gezet.
  4. Vraag deelnemers hun interpretaties van belangrijke momenten te delen. Baken eventueel af door te vragen naar een top 3 van belangrijkste gebeurtenissen. Gebeurtenissen die verschillend worden geinterpreteerd, worden uitgediept; waarom worden juist deze momenten anders geinterpreteerd? Wat ligt hieraan ten grondslag?
  5. Afhankelijk van het doel van de workshop kan er worden overgegaan tot het bepalen van vervolgacties. Bijvoorbeeld het verwerken van de tijdlijn in een evaluatierapport of het uitzetten van nieuwe projecten.

Gebruik meervoudige waardecreatie

Zowel het resultaat als het invullen van de tijdlijn biedt kansen om zorgvuldig om te gaan met belangrijke momenten in een multi-actor proces. Door deelnemers zelf aan te laten geven wanneer het ‘klikte’, ‘knelde’, of ‘vastliep’ bouw je aan een gedeeld beeld van het proces tot dan toe. Hiermee maak je reflectie mogelijk op verschillende standpunten of interpretaties van cruciale procesmomenten. Een tijdlijn stelt ook (relatieve) buitenstaanders in staat te leren van het project.

Achtergrond

De Tijdlijnmethode is een onderdeel van Reflexieve Monitoring in Actie.

Meer Informatie