Value Mapping Tool

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

De Value Mapping Tool helpt bij 'duurzame bedrijfsmodellering' - het proces van het bedenken van nieuwe duurzame bedrijfsmodel ideeën.

Beschrijving Value Mapping Tool

Elke ring in het diagram staat voor een andere brainstorm. Bij elk van deze brainstorms moet rekening worden gehouden met alle “stakeholders” (klanten, netwerkactoren, milieu, samenleving).

Brainstorm 1: het doel van het bedrijf wordt besproken. Waarom is het bedrijf hier in de eerste plaats? Wat is het product of de dienst die het bedrijf of de business unit aanbiedt? Wat is de voornaamste reden voor het bestaan van het bedrijf (dit mag niet primair financieel zijn)?

Brainstorm 2: welke waarde wordt gecreëerd voor de verschillende soorten stakeholders? Welke positieve waarde wordt gecreëerd en welke negatieve waarde mitigeren alle stakeholders?

Brainstorm 3: wat is de waarde die is vernietigd of negatieve uitkomsten voor een van de belanghebbenden? Zijn er tegenstrijdige effecten op mondiaal en lokaal niveau? Mist het bedrijf een kans om waarde vast te leggen of verspilt het waarde in zijn bestaande activiteiten?

Brainstorm 4: Deze brainstorm is bewust aan het einde gezet en gaat over blue-sky denken. De focus ligt op het omzetten van de 'negatief' in 'positief'. Welke nieuwe positieve waarde kan het netwerk creëren voor zijn stakeholders door de introductie van activiteiten en samenwerkingen? Wat kun je leren van concurrenten, leveranciers, klanten of zelfs andere industrieën

Gebruik voor Meervoudige Waardecreatie

Deze tool kan gebruikers helpen om: (1) Het begrijpen van de positieve en negatieve aspecten van waarde in een netwerk van belanghebbenden; (2) Het identificeren van tegenstrijdige waarden (d.w.z. waar een voordeel van een belanghebbende een negatief effect heeft op een andere belanghebbende); (3) het identificeren van kansen voor het herontwerpen van bedrijfsmodellen, met name om de maatschappelijke en milieu-impact te verbeteren

Achtergrond
De Value Mapping Tool is ontwikkeld in het IfM's Centre for Industrial Sustainability door een onderzoeksteam onder leiding van professor Steve Evans. De tool is afkomstig van het EU FP7 SustainValue-project en heeft sindsdien meerdere conceptuele en visuele iteraties ondergaan.

Voorbeeldcase

  • LED lampen (zie artikel Bocken et al 2013 zie onder meer informatie)

Meer informatie

  • Bocken, N., Short, S., Rana, S., Evans, S. (2013) A value mapping tool for sustainable business modelling”, Corporate Governance, 13(5) .482 – 497. DOI link: 1108/CG-06-2013-0078