Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Hoe kunnen we waarde toevoegen aan bestaande ontwerpen?

Het is niet altijd nodig om iets fundamenteel nieuws te bedenken. Meervoudige waardecreatie kan ook gaan over (kleine) aanpassingen aan bestaande ontwerpen om de maatschappelijke ...

Hoe kunnen we oplossingen op een slimme manier combineren? Welke koppelingen zijn mogelijk?

Het benutten van koppelkansen is de kern van meervoudige waardecreatie. Soms zijn koppelkansen evident zichtbaar, maar vaak is het een gezamenlijke zoektocht. Tools kunnen helpen ...