Bouwen aan het Kennisactienetwerk (KAN) Water

Op 12 april hielden we de eerste Kenniswerkplaats Water in Amersfoort. Meer dan veertig ondernemers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere professionals uit de watersector kwamen samen om ervaringen uit te wisselen over water in de circulaire stad. Ik vond het een inspirerende ochtend. We hebben korte inhoudelijke presentaties afgewisseld met tafelgesprekken, waarin we met groepen van zes in discussie gingen over de kansen en barrières van bijvoorbeeld decentrale technieken voor waterzuivering.

Zelf mocht ik mijn analyse delen van het huidige kennis-actienetwerk, op basis van een korte enquête en een serie interviews. Veel verschillende partijen ontwikkelen kennis over water in de circulaire stad, maar het onderling delen van de beschikbare kennis gebeurt nog onvoldoende structureel. Soms ervaren partijen zelfs een concurrentie tussen verschillende proeftuinen of tussen verschillende waterschappen die ieder hun eigen paradepaardje ontwikkelen. Er lijkt behoefte aan een centrale plek om kennis vast te leggen, en om verbindingen te leggen tussen verschillende kennisbronnen.

Verder is de kennisontwikkeling inhoudelijk nog niet in balans. Zo weten we relatief veel over de technische mogelijkheden en beperkingen van decentrale waterzuivering, maar er wordt weinig onderzoek gedaan naar de sociale, juridische en ethische vraagstukken. Ook zijn nog niet alle relevante partijen goed aangesloten. Gebruikers van de nieuwe technologie en burgers in bredere zin participeren nog onvoldoende in de ontwikkeling van waterinnovaties.

In het kennisactieprogramma gaan we deze beperkingen aanpakken. Door nieuw onderzoek te initiëren naar de sociaalwetenschappelijke aspecten van water in de circulaire stad. En door een platform te ontwikkelen waar partijen elkaar regelmatig ontmoeten en kennis uitwisselen, zowel fysiek als digitaal.

In het afsluitende onderdeel hebben we feedback verzameld voor de verdere uitwerking van ons programma. We kregen nuttige inhoudelijke suggesties, en aanknopingspunten voor verdere samenwerking. Daarnaast ook een aantal praktische tips voor de volgende edities van de Kenniswerkplaats Water. Een paar ideeën die ik zeker ter harte neem:

  1. Laat de praktijk meer aan het woord. Geef ondernemers de kans om niet alleen van hun eigen fouten te leren maar ook van die van een ander.
  2. Wees duidelijk over de inhoudelijke focus. Tijdens de eerste bijeenkomst lag het accent sterk op decentrale waterzuivering, terwijl de aankondiging een bredere scope had (water in de circulaire stad).
  3. Kies een goede balans tussen reflectie en actie. Mooi om verdiepende analyses te maken van governance-uitdagingen of belemmeringen in het kennisactienetwerk, maar de deelnemers van dit netwerk willen vooral concrete tips, oplossingen of gereedschap.

Dank aan alle deelnemers voor een interessante bijeenkomst. We kijken uit naar de volgende Kenniswerkplaats Water op 19 juni in Pakhuis de Zwijger waar we samen met bestuurders voort gaan bouwen op de inzichten van deze eerste editie!

Laurens Hessels