Kenniswerkplaats Water 12 April

Voor het realiseren van een gewenst evenwicht en gerichte verandering in de circulaire transitie van watermanagement is meer kennis en inzicht nodig. Waterbestuurders, bewoners, praktijkvernieuwers en kenniswerkers willen hoogwaardig en veerkrachtig waterbeheer volhouden. Tegelijkertijd dienen zich steeds vaker nieuwe technieken aan om de stedelijke watercyclus slimmer in te richten. Er zijn veel initiatieven rondom nieuwe sanitatie en oplossingen die bijdragen aan een meer circulaire stad. In de huidige praktijk botsen deze technische innovaties wel eens met het huidige governance systeem, zoals regelgeving en institutionele culturen. Toepasbare kennis over relevante socio-politieke aspecten ontbreekt. Daarom anticiperen we, binnen het Kennisactieprogramma Water, op de toekomst van (1) de bestuurssystemen, en (2) de ondersteunende kennisinfrastructuur. Het doel is het kennisactienetwerk te versterken zodat relevante partijen makkelijker kennis kunnen uitwisselen en toepassen in beleid of innovatie.

Op 12 April zal er een eerste Kenniswerkplaats Water plaatsvinden. Op deze bijeenkomst brengen we de partijen uit het netwerk samen om de eerste inzichten uit ons programma te bespreken, aanverwante initiatieven te identificeren en de koers voor de rest van het programma te bespreken. De belangrijkste thema’s voor de eerste Kenniswerkplaats Water zijn:

  • Disruptieve innovaties in de watersector: actuele technieken op verschillende schaalniveaus
  • Kennisnetwerk water in de circulaire stad: een nulmeting
  • Globale opzet van het kennis-actieprogramma 2.0: samen vernieuwend organiseren

Doel is: het bouwen van een kennisnetwerk op het gebied van water in de circulaire stad, met mensen uit praktijk, beleid, bestuur en onderzoek, waarin de relevante partijen kennis uitwisselen en toepassen in beleid of in innovaties.

De bijeenkomst vindt plaats in de Observant te Amersfoort (dit vanwege een aansluitende platform dag ‘Nieuwe Sanitatie’ georganiseerd door Stowa), van 9.30 uur tot 12.00 uur.

U kunt zich nog aanmelden door een email aan casper.van.splunter@kwrwater.nl

Wilt u zich aansluiten bij het kennisnetwerk op het gebied van water in de circulaire stad Amsterdam? Dat kan via: https://www.linkedin.com/groups/13515193

Of door contact op te nemen met casper.van.splunter@kwrwater.nl