Een Amsterdamse initiator en casus

In de regio Amsterdam zijn enkele proeftuinen waar burgers en ondernemers experimenteren met nieuwe watertechnieken. Op een kleine schaal onderzoeken ze nieuwe manieren om zelf drinkwater te maken of afvalwater te zuiveren.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht draagt actief bij aan deze initiatieven, bijvoorbeeld in Circulair Buiksloterham. Tegelijkertijd vragen de bestuurders zich af wat deze technieken gaan betekenen voor het waterbeheer.

Hoe kunnen decentrale initiatieven helpen om de watersector toekomstbestendig te maken? Op welke manier kunnen we profiteren van beschikbare kennis en deze gebruiken om het beleid en de organisatie van het waterschap te verbeteren?

Samen met verschillende partners heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Kennisactieprogramma Water opgestart om deze vragen te beantwoorden. Het Waterschap investeert in innovatie om zich goed voor te bereiden op de toekomst. Dit doen ze in intensieve samenwerkeng met burgers, ondernemers, de gemeente en andere organisaties.

In dit programma wil Amstel, Gooi en Vecht het contact tussen wetenschappers, ondernemers, ambtenaren en burgers versterken, zodat ze onderling meer kennis uitwisselen. Wetenschappelijke kennis, maar ook praktijkervaring.

Het programma heeft als doel om het ‘kennis-actiesysteem’ in de Amsterdamse watersector te versterken. We zorgen ervoor dat verschillende partijen bij elkaar komen om van elkaar te leren en beslissingen te nemen. Want het benutten van kennis is cruciaal om tijdig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het programma wordt niet in een bibliotheek of laboratorium uitgevoerd, maar ‘in het veld’, in de proeftuinen zoals Buiksloterham en de Ceuvel en in vergaderzalen van het Waterschap of de Gemeente. Het doel is niet om het watersysteem of kennissysteem beter te begrijpen maar ook om het daadwerkelijk te verbeteren.