Het bioscoopdilemma aanpakken

We beginnen met een Amsterdamse casus en dat is mooi. Het is een levendige stad met veel uitdagingen, veel initiatiefnemers, en een dynamisch governance context. Toch willen we dat de uitkomsten van het Kennisactieprogramma Water voor heel Nederland relevant wordt.

De onderzoekers besteden aandacht hieraan door naast Amsterdamse proefprojecten, zoals Circulair Buiksloterham, bewust ook voorbeelden uit andere regio’s, zoals Oosterwold en Sneek, in de analyses mee te nemen. Maar de governance context van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijft natuurlijk wel uniek, en de governance impacts van de proefprojecten worden nu vertaald naar deze specifieke situatie.

Iedere organisatie heeft een eigen dynamiek en setting waarin de diverse initiatieven richting de circulaire stad van de toekomst gestimuleerd, genegeerd, of zelfs tegengehouden worden. Toeschouwen alleen is daarom ook meestal onvoldoende. Dit wordt ook wel “het bioscoopdilemma” genoemd. Het is niet voor niets dat het Kennisactieprogramma Water “actiegericht en in het veld” als leidende principes hanteert. Zo gaan we nu ook aan de slag in Amsterdam. Als andere organisaties met eigen governance contexten mee gaan doen dan krijgen we samen meer inzicht in de transitie die gaande is en een betere beeld van welke factoren een rol spelen. Op zijn buurt zal dit een betere basis vormen voor de acties die bestuurders inzetten om onze steden duurzamer en veerkrachtiger te maken. We denken daarom ook graag mee met andere organisaties die nutsvoorzieningen organiseren en die betrouwbare kennis zoeken om beter beslagen ten ijs te komen. We hebben de ambitie om de focus te verbreden naar heel Nederland en zijn actief op zoek naar samenwerkingspartners en mogelijke aanvullende cases. Op woensdagochtend 12 april in Amersfoort komen de partijen uit het netwerk samen om de eerste inzichten uit ons programma te bespreken, aanverwante initiatieven te identificeren en de koers voor de rest van het programma te bespreken.

U kunt zich aanmelden door een email aan: casper.van.splunter@kwrwater.nl.