Co-creatie Koppelkansen Water, Energie & Circulariteit

Koppelkansen gaat van start, nu echt!

Zoals bekend komen er grote nuts-opgaven op de stad af: klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en de digitale stad. Deze uitdagingen zijn te groot en te complex om mono-sectoraal op te kunnen lossen. De sleutel ligt in samenwerking tussen de sectoren. In het Koppelkansen Traject (voorheen Co-Creatie Traject Koppelkansen) pakken de gemeente Amsterdam, Waternet…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar we hier mee aan de slag gaan: in hoogstedelijke omgeving gezamenlijk werken aan duurzaamheidstransities op het gebied van energie, water en afval. Dat is de uitdaging waarvoor het gebied van…

Lees bericht

Inleiding: Koppelkansen Traject Water, Energie & Circulariteit

De opgave Er komen grote infrastructurele opgaven op onze steden af de komende jaren. Denk aan klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie. Deze uitdagingen zijn te groot en te complex om binnen individuele sectoren op te lossen. Een belangrijk deel van de oplossing zal liggen in de koppeling van infrastructuren: water, energie & afval.…

Lees bericht

Koppelkansen: Cursus “Werken aan Transities”

Hier vindt u onderwerpen en ontwikkelingen ten aanzien van de post-academische cursus “Werken aan Transities”. Deze cursus wordt ontwikkeld als onderdeel van het Koppelkansen Traject. Onderwerpen: Iteratief & cyclisch werken Verbinden toekomstbeeld en geworden werkelijkheid Werken met verschillen in fasering en schaal  Regisseurschap in Koppelkansen Ondergrond en bovengrond verbinden  Participatie bewoners en bedrijven  Meervoudige waardecreatie …

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit externe cases

Hier vindt u geleerde lessen uit relevante experimenten buiten het Koppelkansen Traject. Integrale Leidingen Tunnel Zuidas, Amsterdam Buiksloterham, Amsterdam Oosterwold, Almere / Zeewolde …

Lees bericht

Koppelkansen: Amstelstad, Haven-Stad en De 9 Straatjes

Hier vindt u verslagen en analyses van sessies, intervisie-bijeenkomsten, reflecties van de kennispartners, en ontwikkelingen in de drie casussen van het Koppelkansen Traject. Voorbereidende sessie Amstelstad Voorbereidende sessie Haven-Stad Voorbereidende sessie De 9 Straatjes …

Lees bericht

Koppelkansen: de casussen

Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie concrete casussen in Amsterdam. In de toekomst kan het aantal casussen worden uitgebreid, zowel binnen als buiten de Metropoolregio Amsterdam. Amstelstad In Amstelstad (gelegen langs de Amstel, ten zuiden van het centrum) wordt gewerkt aan de ‘Straat en de Wijk van de Toekomst’. De transformatie naar woon-werk…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie Haven-Stad

“Onbewust onbekwaam –> bewust onbekwaam –> bewust bekwaam” Dit is de ontwikkeling die we willen doormaken als het gaat over de integrale aanpak van stedelijke duurzaamheids-opgaven zoals klimaatverandering, circulariteit en de energietransitie. In feite zitten we midden in dit proces; we zijn ons steeds meer bewust van onze onbekwaamheid wat betreft een integrale aanpak. Deze…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie Amstelstad

“Het is momenteel een wildwesten in de ondergrond“ Ook al moeten de eerste ondergrondse cowboys nog gesignaleerd worden, het is duidelijk dat de toestand van de Amsterdamse ondergrond en de veelheid aan maatschappelijke opgaven die zich aandient, vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders die zich tot nu toe voornamelijk op hun eigen deeltaken…

Lees bericht