Co-creatie Koppelkansen Water, Energie & Circulariteit

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar we hier mee aan de slag gaan: in hoogstedelijke omgeving gezamenlijk werken aan duurzaamheidstransities op het gebied van energie, water en afval. Dat is de uitdaging waarvoor het gebied van…

Lees bericht

Co-creatie Traject Koppelkansen Water, Energie & Circulariteit

De opgave Er komen grote infrastructurele opgaven op onze steden af de komende jaren. Denk aan klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie. Deze uitdagingen zijn te groot en te complex om binnen individuele sectoren op te lossen. Een belangrijk deel van de oplossing zal liggen in de koppeling van infrastructuren: water, energie & afval.…

Lees bericht

Koppelkansen: Cursus Circulaire gebiedsontwikkeling

Hier vindt u onderwerpen en ontwikkelingen ten aanzien van de post-academische cursus “Werken aan Transities: Circulaire Gebiedsontwikkeling”. Deze cursus wordt ontwikkeld als onderdeel van het Co-creatie Traject Koppelkansen. Onderwerpen: Meervoudige waardecreatie Verschillen in fasering en in schaalniveau Participatie: bewoners en bedrijfsleven …

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit externe cases

Hier vindt u geleerde lessen uit relevante experimenten buiten het Co-creatie Traject Koppelkansen. Integrale Leidingen Tunnel, Amsterdam Zuid-as (binnenkort) Oosterwold, Almere / Zeewolde …

Lees bericht

Koppelkansen: Co-creatie Amstelstad, Haven-Stad en De 9 Straatjes

Hier vindt u verslagen en analyses van co-creatie sessies, intervisie-bijeenkomsten, reflecties van de kennispartners, en ontwikkelingen in de drie casussen van het Co-creatie Traject Koppelkansen. Voorbereidende co-creatie sessie Amstelstad Voorbereidende co-creatie sessie Haven-Stad Voorbereidende co-creatie sessie De 9 Straatjes (binnenkort) …

Lees bericht

Koppelkansen: de casussen

Het Co-creatie Traject Koppelkansen gaat aan de slag in drie concrete casussen in Amsterdam. In de toekomst kan het aantal casussen worden uitgebreid, zowel binnen als buiten de Metropoolregio Amsterdam. Amstelstad In Amstelstad (gelegen langs de Amstel, ten zuiden van het centrum) wordt gewerkt aan de ‘Straat en de Wijk van de Toekomst’. De transformatie naar…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie Haven-Stad

“Onbewust onbekwaam –> bewust onbekwaam –> bewust bekwaam” Dit is de ontwikkeling die we willen doormaken als het gaat over de integrale aanpak van stedelijke duurzaamheids-opgaven zoals klimaatverandering, circulariteit en de energietransitie. In feite zitten we midden in dit proces; we zijn ons steeds meer bewust van onze onbekwaamheid wat betreft een integrale aanpak. Deze…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit co-creatie sessie Amstelstad

“Het is momenteel een wildwesten in de ondergrond“ Ook al moeten de eerste ondergrondse cowboys nog gesignaleerd worden, het is duidelijk dat de toestand van de Amsterdamse ondergrond en de veelheid aan maatschappelijke opgaven die zich aandient, vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders die zich tot nu toe voornamelijk op hun eigen deeltaken…

Lees bericht