Co-creatie Koppelkansen Water, Energie & Circulariteit

Koppelkansen gaat van start, nu echt!

Zoals bekend komen er grote nuts-opgaven op de stad af: klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en de digitale stad. Deze uitdagingen zijn te groot en te complex om mono-sectoraal op te kunnen lossen. De sleutel ligt in samenwerking tussen de sectoren. In het Koppelkansen Traject pakken de gemeente Amsterdam, Waternet en Liander samen de…

Lees bericht

Ritmes, de hartslag van de Stad

In de energietransitie naar circulaire wijken van de toekomst zullen opslagsystemen en cascaderen een grote rol gaan spelen om met duurzame technologieën aan de slag te gaan. Deze conclusie van mijn onderzoek ontstond door ArenApoort West liggend in Amsterdam centraal te stellen in mijn onderzoek. Het is een gebied dat enorm in transitie is en…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar we hier mee aan de slag gaan: in hoogstedelijke omgeving gezamenlijk werken aan duurzaamheidstransities op het gebied van energie, water en afval. Dat is de uitdaging waarvoor het gebied van…

Lees bericht

Koppelkansen: casusgebieden Amstelstad, De 9 Straatjes & Haven-Stad in het kort

© OpenStreetMap: gegevens beschikbaar onder de Open Database License Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie concrete casussen in Amsterdam. In de toekomst kan het aantal casussen worden uitgebreid, zowel binnen als buiten de Metropoolregio Amsterdam. Amstelstad In Amstelstad wordt gewerkt aan de ‘Straat en de Wijk van de Toekomst’. De transformatie naar woon-werk…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie Havenstad

“Onbewust onbekwaam –> bewust onbekwaam –> bewust bekwaam” Dit is de ontwikkeling die we willen doormaken als het gaat over de integrale aanpak van stedelijke duurzaamheids-opgaven zoals klimaatverandering, circulariteit en de energietransitie. In feite zitten we midden in dit proces; we zijn ons steeds meer bewust van onze onbekwaamheid wat betreft een integrale aanpak. Deze…

Lees bericht

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie Amstelstad

“Het is momenteel een wildwesten in de ondergrond“ Ook al moeten de eerste ondergrondse cowboys nog gesignaleerd worden, het is duidelijk dat de toestand van de Amsterdamse ondergrond en de veelheid aan maatschappelijke opgaven die zich aandient, vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders die zich tot nu toe voornamelijk op hun eigen deeltaken…

Lees bericht