Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Lunchlezing AGV: Van toolbox naar institutionele prikkels voor meervoudige waardecreatie

Op maandag 17 april is bij AGV/Waternet een lunchlezing georganiseerd en is meervoudige waardecreatie onder de aandacht gebracht bij een brede groep collega’s. Tijdens deze ...

Kansenboek Gracht van de Toekomst is nu al méér dan een boek

Op 23 november is het Kansenboek Gracht van de Toekomst enthousiast ontvangen door de directeuren, Ivo Visser (PBK), Jean-Paul Rocour (Stedelijk Beheer, V&OR), Huibert Baud ...

Koppelkansen, Brainport en Superlocal present op Afvalwaterketen symposium 2021

Op 18 mei 2021 organiseerden de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Inzichten, oplossingen en de transitie in de afvalwaterketen kwam samen in het ...

Waterconferentie Brainport Smart District

Op 21 september presenteert Brainport Smart District tijdens een live-uitzending vanuit een studio op de Automotive Campus (Helmond) de ‘Waterconferentie’. Hierbij wordt het onderzoeksrapport ‘Water ...