Column: nieuwe bril

cruquiskwartier

Steeds meer gebieden worden autoluw. Hannah Kandel , adviseur mobiliteit bij Rebel, schreef er een column over voor Stadswerk magazine. Ondanks goede intenties ziet Hannah vaak dat gebieden nog altijd zijn ontworpen vanuit de auto en niet vanuit de mens. Ze schrijft in deze column hoe een bredere blik met oog voor koppelkansen dat voorkomt. ‘Sectorale bril af en multifocale bril op!’

De bijdrage is onderdeel van een reeks die Stadswerk magazine wijdt aan de City Deal Openbare Ruimte. Voor Koppelkansen is City Deal Openbare Ruimte een belangrijk lerend netwerk, waarin lokale, regionale en landelijke overheden samenwerken.

Lees de column van Hannah Kandel voor Stadswerk magazine
Lees de bijdrage van Eric van den Beuken (kernteam Koppelkansen) over de samenwerking tussen Koppelkansen en City Deal Openbare Ruimte

Koppelkansen