‘Dit is serious business!’

martine-coevert-serious-business

Martine Coevert is sinds kort werkzaam bij gemeente Amsterdam als strategisch adviseur ondergrond bij het Ingenieursbureau, én neemt deel aan de pas gestarte opleiding ‘Nieuw werken op Amsterdams peil’. Wat zijn haar eerste indrukken van het Amsterdamse?

Onlangs wisselde je van werkgever: een transfer van de gemeente Rotterdam naar de gemeente Amsterdam. Hoe bevalt het?

Goed! Net als in Rotterdam richt ik me ook in Amsterdam op de ondergrond. Onder het maaiveld ligt mijn hart. Omdat de ondergrond onlosmakelijk is verbonden met de bovengrond, zet ik me graag in voor de transitie van ‘denken in bovengrond en ondergrond’ naar ‘denken in openbare ruimte’. De eerste periode bestaat vooral uit inwerken en een netwerk opbouwen, daarna gaan we kijken waar ik het beste tot mijn recht kom. Ik hou van complexe problemen en werken aan pragmatische oplossingen dus ik zit hier sowieso op m’n plek.

Wat is je eerste indruk van de leergang?

Deelname aan de leergang vind ik echt een buitenkans. Heel waardevol dat ik hieraan mee mag doen, zeker als nieuwkomer in de gemeente Amsterdam. Ik ben positief verrast door de professionaliteit van deze leergang, en de betrokkenheid van onderzoekers en coaches. Deze leergang is echt serious business. We gaan pionieren en iets neerzetten.

Wat zou dat kunnen zijn?

Een integrale aanpak waarmee we echt het verschil gaan maken in de ruimtelijke ordening, en die misschien ook andere gemeenten kan inspireren. Ik zie binnen de leergang vruchtbare grond voor een samenwerking om hiertoe te komen. Zo heb ik vrijwel meteen ervaren dat er vertrouwen is in elkaar, het proces en de begeleiding. Bovendien hebben deelnemers met hun deelname de ambitie en het commitment uitgesproken om met elkaar het wiel uit te vinden.

Wat hoop je te leren?

Als je werkt aan transitievraagstukken, kun je zelf niet buiten de verandering blijven. Daarom vind ik het goed dat in de leergang expliciet aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling, en dat hiervoor professionele coaches beschikbaar zijn. Na de eerste werksessie was bijvoorbeeld een van de reflectievragen of je iets moet afleren. Voor mij was dat een trigger-vraag: wat zou ik zelf moeten veranderen om systeeminnovatie optimaal toe te kunnen passen? Een soort vraag die ik me niet élke dag heel bewust stel maar die wel leidt tot een interessant en zinvol denkproces. De leergang heeft dus ook op dit onderdeel echt meerwaarde!

Koppelkansen