Het koppelen van transitieopgaven: een innovatieve methode in ontwikkeling

Stepping stones

Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dat biedt kansen, maar stelt gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven ook voor de uitdaging om over de eigen grenzen heen te kijken. In het Koppelkansen Traject wordt een methode ontwikkeld die organisaties kan helpen bij het werken aan meerdere transities tegelijk: de Wezenlijke Winstpunten-aanpak. Deze aanpak wordt gekenmerkt door kleine, kernachtige innovatiestappen die elkaar relatief snel opvolgen. Onderstaand artikel laat zien hoe de aanpak door Waternet, Liander en de gemeente Amsterdam wordt toegepast, en wat daarbij de perspectieven en hindernissen zijn.

Lees hier het artikel in vakblad H2O

Of lees hier gerichter over:

Door | Joeri Naus, Actie-onderzoeker Duurzame Gebiedsontwikkeling, Universiteit van Amsterdam

Afbeelding van 은주 송 via Pixabay 

Koppelkansen