Hoe organiseer je geldstromen over organisaties heen?

Adam_cityscape

Opgaven als vergroening, rioolonderhoud en mobiliteit vragen om nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Vaak nemen gemeenten het initiatief voor het financieringsvraagstuk van deze integrale aanpak. Maar ook andere belanghebbende partijen zouden hierbij betrokken moeten worden, stelt Citydeal Openbare Ruimte.

Uit de onlangs verschenen verkenning Financiering van Integratie, uitgevoerd door Ontwikkelteam 4 ‘Stedelijk investeren en businesscases’ van de City Deal Openbare Ruimte, blijkt dat integrale financiering in de praktijk veel struikelblokken kent. In samenwerking met Dark Matter Labs (DML) en Stipo is daarom onderzocht hoe tijd, geld en ruimte slimmer gecombineerd kunnen worden door middel van integrale financiering en businesscases.

Een belangrijk speerpunt in het onderzoek was hoe gemeenten intern beter kunnen samenwerken én baathouders kunnen betrekken bij de financiering. Hiervoor zijn in het rapport randvoorwaarden en aanbevelingen opgenomen.

 

Externe links:

Stadswerk Magazine – De openbare ruimte, de integrale transitie en de baathouder (pdf)
Rapport Financiering van IntegratieCity Deal Openbare Ruimte (pdf)

 

 

Koppelkansen