Koppelkansen koerst op implementatie

gebiedsontwikkeling

Om een toekomstbestendige, inclusieve en beheerbare stad te kunnen ontwikkelen, is integrale samenwerking nodig. Toen Koppelkansen vijf jaar geleden startte, praatten we over deze ambities en de urgentie om ermee aan de slag te gaan. Vandaag weten we steeds beter wat ervoor nodig is om het daadwerkelijk te doén. Die expertise wil Koppelkansen in 2023 in betroken lijnorganisaties brengen.

Integraal werken is het gelijktijdig realiseren van meerdere doelen – met één interventie, of middel. Dit vraagt om een andere manier van denken en samenwerken tussen belanghebbenden. Inmiddels heeft Koppelkansen veel ervaring, en kan het team zijn kennis vertalen naar tools die dit proces kunnen ondersteunen. En dan hoeft niet iedereen steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Komend jaar blijven onze kennis delen in diverse thema-uitgaven van deze nieuwsbrief en op events. Ook gaat de tweede leergang Systeeminnovatie binnenkort van start.

Kennis en kunde van integraal werken is één, om daadwerkelijk koppelkansen te verzilveren, is verandering van ‘business as usual’ in organisaties nodig. Koppelkansen is het instrument voor omdenken in organisaties, dat helpt om de focus te verleggen van financieel gedreven denken naar het denken in meervoudige waarden. Hiervoor betrekken we financieel-juridische expertise en (kennis van) organisatieontwikkeling.
Koppelkansen heeft de koers voor 2023 gepresenteerd tijdens Koppelkansen Actueel op 12 januari.

Download hier de presentatie (pdf).

Koppelkansen