Implementatie vraagt om eigenaarschap en sturing

werksessie_10022022

Koppelkansen werkt ‘van inspiratie naar implementatie’. Het kernteam zoekt meer aansluiting met de lijnorganisaties en opdrachten. Dat levert weer nieuwe vragen: hoe agenderen we een ander(e) economische model(len) in onze organisaties? Meervoudige waardecreatie is misschien wel de essentie van Koppelkansen maar nog niet eenvoudig toe te passen. Werk aan de winkel dus. Tijdens de werksessie van 10 februari boog het kernteam zich hierover. 

Om Koppelkansen te kunnen verzilveren, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan in de lijnorganisaties, constateert het kernteam. Zo is er (gezamenlijk) eigenaarschap en sturing nodig, wat doorwerkt op financieel, juridisch, beleidsmatig en op organisatorisch vlak. En daar zit de crux, want in de praktijk lijkt de urgentie hiertoe in de lijnorganisaties niet zo te worden gevoeld. Tijdens de werksessie bracht het team ideeën bij elkaar hoe hiermee om te gaan, variërend van: vertel er (meer) over, zorg dat de impact van meervoudige waarde duidelijker wordt, benoem ambassadeurs, en agendeer rollen en verantwoordelijkheden bij de directeuren. Kortom: kies (nog) duidelijker positie als Koppelkansen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.  

Meer weten over Koppelkansen en wat het jou kan bieden? Wees welkom op de lunchmeeting van 17 maart a.s.!

Koppelkansen