Integrale Leidingen Tunnel Zuidas: Een voorbeeld voor de toekomst?

ILT Tunnel

De in 2005 gerealiseerde Integrale Leidingen Tunnel (ILT) onder de Amsterdamse Zuidas verschijnt met enige regelmaat positief in het nieuws. Deze innovatieve oplossing voor het ondergronds bundelen van kabels en leidingen draagt niet alleen bij aan het realiseren van een hoogwaardige omgeving voor bewoners en bedrijven in het gebied, maar verschaft kabel- en leidingbeheerders ook relatief eenvoudig toegang tot hun assets.

Toch zijn er ook een aantal belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Zo zijn de meningen verdeeld over het ontwerp van de tunnel, heeft de gemeente de kosten voor aanleg en beheer (voorlopig) voor eigen rekening mogen nemen, en laat ook de continuïteit van de beheerorganisatie te wensen over.

Dit onderzoek laat zien hoe deze problemen hun oorsprong vinden in de vormgeving en het verloop van het ontwikkelingstraject van de tunnel. Met de toenemende druk op de stedelijke ondergrond is het zaak te leren van innovatieve projecten zoals de ILT. Grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatverandering en de circulaire economie vragen niet alleen om nieuwe technieken, maar ook om passende governance arrangementen voor het integraal ontwerpen, realiseren en beheren van infrastructurele systemen.

Klik HIER voor de publicatie in Rooilijn, als onderdeel van een speciaal themanummer over ‘Ruimte en ondergrond’

Of HIER voor het uitgebreide verslag.

 

Koppelkansen