Koppelkansen in 2022 strakker aan de bal

soccer-g01c187658_1920

Koppelkansen is twee jaar onderweg en heeft in die periode waardevolle ervaring opgedaan én instrumenten ontwikkeld voor integraal werken. Maar de reis is nog niet ten einde. Komend jaar zal de focus van Koppelkansen zich verleggen naar implementatie van de instrumenten (zoals het Integraal Gebiedsplan) – daarover waren de directeuren eensgezind tijdens hun overleg van 18 november 2021. 

De weg ernaartoe is nog onderwerp van gesprek. Voorop staat dat Koppelkansen ook in 2022 een directe koppeling met de praktijk zal maken, en tegelijkertijd zal werken aan borging – zodat het voor anderen steeds gemakkelijker wordt om de weg van integraal werken in te slaan. 

De grootste vraag is hoe binnen de organisaties ruimte – budget, bemensing, regelvrijheid – kan worden gemaakt voor opgavegericht werken. Maar minstens zo belangrijk is het helder maken van de rolverdeling tussen (onderdelen van) organisaties. Deze zaken hebben de komende tijd de aandacht. 

Koppelkansen