Koppelkansen presenteert Kansenboek Gracht van de Toekomst

Kansenboek_lancering

Vanmiddag wordt het Kansenboek Gracht van de Toekomst feestelijk gepresenteerd aan de directeuren Ivo Visser en Jean-Paul Rocour (beiden Gemeente Amsterdam), Huibert Baud (Liander) en Rob Vaes (Waternet).

Het Kansenboek is de opbrengst van een omvangrijk cocreatietraject van Koppelkansen en Groene Grachten, waarin ook met bewoners en bedrijven is samengewerkt. Koppelkansen geeft met dit boek rijke input aan het Programma Bruggen- en Kademuren, dat de komende tijd herstel- en vernieuwingswerkzaamheden zal uitvoeren in de binnenstad.

Het Kansenboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel legt uit waarom het relevant en urgent is om renovatie van de kademuren te benutten voor het realiseren van koppelkansen. Het tweede deel is een bundeling productbladen van kansrijke koppelkansen – denk bijvoorbeeld aan een leidingkoker, waterwinning of uitsparingen voor oplaadpunten. Het derde deel gaat in op de achtergrond van dit innovatieproject, de Wezenlijke Winstpunten-aanpak, en de impact ervan op de betrokken organisaties.

Ben je benieuwd wat ervoor nodig is om integrale samenwerking tot een succes te maken, of wil je meer weten over de koppelkansen die de projectgroep heeft verkend? Lees het Kansenboek Gracht van de Toekomst

 

Koppelkansen