Taal van Transitie: Meervoudige Waardecreatie

Taal_transitie

Koppelkansen verrijkt menige presentatie en werkoverleg met woorden en uitdrukkingen. In deze rubriek beschrijft Joeri Naus, actie-onderzoeker aan de UvA en kernteamlid Koppelkansen, de wereld achter deze taal.
Deze keer de term ‘Meervoudige Waardecreatie’.

‘Meervoudige waardecreatie’ is een term die steeds vaker opduikt in het publieke debat als het gaat om ontwikkelingen die niet alleen economische maar ook sociale en ecologische waarde creëren. Als we een stukje teruggaan in de tijd, dan kunnen we dit beter begrijpen.

Een studie naar de Welvaart van Nederland 1850-2050 (Lintsen et al., 2018) laat zien dat het ons als samenleving is gelukt om de hoofddoelen van anderhalve eeuw geleden te bereiken; het verhogen van inkomen en materiële welvaart. Deze toename van ‘economisch kapitaal’ is echter niet gepaard gegaan met een evenredige toename van ‘sociaal kapitaal’, d.w.z. ons welzijn en geluk. De kwaliteit van natuur en milieu, het ‘natuurlijk kapitaal’, is er zelfs op achteruit gegaan, met licht herstel vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Om herstel van natuurlijk en sociaal kapitaal te bevorderen, zijn steeds meer initiatieven gericht op herziening van ons welvaartsbegrip en de wijze waarop we waarde produceren. ‘Meervoudige waardecreatie’ past in deze trend. De term verwijst naar manieren van denken, werken en organiseren die gericht zijn op het creëren van waarde voor meerdere maatschappelijke opgaven tegelijk.

 

Zie ook:

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) biedt via de Monitor Brede Welvaart elk jaar, op verzoek van het kabinet, inzicht in de ontwikkeling van welvaart op economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk gebied.

 

 

Koppelkansen