Eerste hulp bij koppelkansen: de Waardegenerator

koppelkansen-toolbox[12725]

Zeg je ‘koppelkansen’, dan bedoel je: met één oplossing meerdere problemen tegelijkertijd aanpakken. Daarbij draait het niet alleen om economische waarde, maar ook om sociale en ecologische waarde. Wie hierin slaagt, creëert meervoudige waarde. Voortaan kun je in deze zoektocht gebruikmaken van onze toolbox De Waardegenerator. Deze gereedschapskist (nu nog een prototype) helpt teams om koppelkansen te vinden en te realiseren.

 

Waarom is meervoudige waardecreatie zo belangrijk?

We bevinden ons middenin de transitie naar een circulaire, duurzame stad. Om die transitie goed te laten verlopen is het nodig om met een brede, integrale blik te kijken naar de verschillende opgaven in het beheer en de ontwikkeling van de stad. Dit stelt ons in staat om slimme oplossingen te ontwerpen die bijdragen aan meerdere vraagstukken tegelijk. Doen we dit niet, dan is het aannemelijk dat ruimtelijke inpassingsproblemen verder toenemen, en de kosten voor burgers en bedrijven oplopen.

Wat zit er in de toolbox?

De Waardegenerator bundelt instrumenten die je kunnen helpen om integraal te werken, en waarde te creëren voor meerdere opgaven tegelijk. Zo helpt het Donutmodel om in kaart te brengen in hoeverre een initiatief bijdraagt aan de bestendiging van het sociaal fundament en aan het tegengaan van ecologische grensoverschrijding. En voor bedrijven en organisaties die een positieve impact op mens en milieu nastreven, zijn er templates om duurzame businessmodellen te ontwikkelen. Aan de hand van vragen uit de praktijk kun je de instrumenten vinden die passen bij je eigen project of organisatie.

Om meervoudige waardecreatie in de praktijk te brengen, is echter meer nodig. Het vraagt een bereidheid van teams om te reflecteren op eigen aannames, doelen en strategieën. En wanneer je aanloopt tegen bestaande regels en routines, is het nodig om te werken aan systeeminnovaties. Verschillende instrumenten uit de toolbox ondersteunen dit proces van ’leren en veranderen’.

Meer over De Waardegenerator toolbox vind je op deze pagina

Hoe nu verder?

Het afgelopen jaar heeft een team van onderzoekers, verenigd in onderzoeksprogramma’s TransB, KennisactieWater en WiCE, gewerkt aan een deze toolbox met instrumentarium voor meervoudige waardecreatie. De Waardegenerator is vooralsnog een protoype: het is ‘work in progress’. Het ontwikkelteam is van plan nieuwe instrumenten en praktijkverhalen toe te voegen, en deze verder in te bedden in een bredere transitie-aanpak (RIO-methodiek). Ook zal het ontwikkelteam onderzoeken of het praktische ondersteuning kan bieden aan teams die hiermee aan de slag willen.

Koppelkansen