Update IGP-casusgebieden ‘Door anders in te richten, ontstaat meer ruimte’

koppelkansen-casusgebieden-amsterdam

Binnen Koppelkansen proberen samenwerkende partners slimme, integrale oplossingen te ontwerpen die bijdragen aan meerdere opgaven en ambities tegelijk in het beheer en de ontwikkeling van de stad. In vier casusgebieden worden Integrale GebiedsPlannen gemaakt: Havenstad, Wallengebied, Bloemenbuurt en Buiksloterham.

Het ontwerpproces van deze oplossingen is een iteratief leerproces: ideeën worden tijdens een proces van samenwerking uitgewerkt, waarbij inzichten van betrokkenen leiden tot voortdurende verbetering van het ontwerp en het proces van samenwerking.

Dick van Male (Alliander) is optimistisch over de voortgang in casusgebied Havenstad: ‘De grootste kans is mijn inziens dat het mogelijk is om anders te ontwerpen, zonder af te wijken van de interne beleidsregels van alle partijen. Door de ondergrond anders in te richten, ontstaat er veel meer ruimte. Hiervoor is het van belang dat een breed gedragen en gedeeld afwegingskader wordt bepaald wat de (impliciete) keuzes in kaart brengt en daarmee de partijen de ruimte geeft om onderbouwd en verklaarbaar een ander ontwerp te kiezen.’

Rob Ververs (Waternet), betrokken bij het Wallengebied: ‘De kunst is om te profiteren van bestaande kennis en expertise bij deelnemende partijen, en deze toepasbaar te maken in het ontwerpproces. Het betrekken van alle partijen in het ontwerpteam is een belangrijk deel van de oplossing; zo krijg je de nodige kruisbestuiving.’

Lees meer over de focus en kansen in de vier casusgebieden:
Havenstad
Wallengebied
Bloemenbuurt
Buiksloterham

Koppelkansen