Verkenning van modellen en methoden voor het realiseren van meervoudige waardecreatie

verkenning-modellen-meervoudige-waardecreatie

WiCE (Water in de Circulaire Economie) heeft verkend welke modellen en methoden het realiseren van Meervoudige Waardecreatie kunnen ondersteunen. Het geeft een mooie verdieping op de toolbox van Koppelkansen: de Waardegenerator. Binnen WiCE werken waterbedrijven samen met waterschappen, overheid, bedrijven en kennisinstellingen als KWR.

In dit onderzoek zijn verschillende modellen en methoden verkend die organisaties kunnen ondersteunen om samen met anderen op een integrale manier te werken aan Meervoudige Waardecreatie. Het resultaat is een beschrijving van deze modellen en methoden, en inzicht in de potentie van deze instrumenten voor het creëren van meervoudige waarden door (water)organisaties.

Voor uiteenlopende modellen, methoden en/of benaderingen is geïnventariseerd:
• Wat het instrument is
• Wat de achtergrond van het instrument is
• Waarom het instrument interessant is voor meervoudige waardecreatie
• Hoe het instrument in de praktijk wordt toegepast
• Welke beperkingen of uitdagingen het instrument kent

Lees het rapport van WiCe: Een verkenning naar modellen en methoden voor het realiseren van meervoudige waardecreatie

Voor vragen en opmerkingen over de toolbox, meervoudige waardecreatie en/of ondersteuning bij een traject, kunt u contact opnemen met Fabi van Berkel en/of Henk-Jan van Alphen.

Koppelkansen