Het Kennisactienetwerk in beeld

Met het Kennisactieprogramma Water willen we helpen om de watersector voor te bereiden op de circulaire stad.  We ontwikkelen nieuwe kennis door middel van onderzoek, maar willen vooral ook de uitwisseling van bestaande kennis tussen verschillende partijen stimuleren. Zo versterken we het ‘kennisactienetwerk’ rondom water, het netwerk van ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers die nieuwe ervaringen opdoen, van elkaar leren, en kennis omzetten in nieuwe oplossingen en beslissingen.

Bij wijze van ´nulmeting´ heb ik samen met Casper van Splunter de huidige toestand in beeld gebracht van het kennisactienetwerk water in de regio Amsterdam, op basis van een enquête en een serie interviews. Casper heeft over dit onderwerp een scriptie geschreven, waarmee hij onlangs zijn masteropleiding ‘Management, Policy and Entrepreneurship in Health and Life Sciences’ aan de Vrije Universiteit met succes heeft afgerond.

Uit deze verkenning blijkt dat het huidige kennisactienetwerk breed is samengesteld, met een goede spreiding tussen beleid/bestuur, onderzoek en praktijkvernieuwers. Ook de centrale spelers zijn  van verschillende ‘bloedgroepen’. Maar de respondenten geven aan dat de onderlinge verbindingen in het netwerk beter kunnen: niet iedereen weet waar de benodigde kennis te vinden is. In het netwerk is volop kennis aanwezig. Respondenten geven aan dat met name technische en sociaalwetenschappelijke kennis over water in de circulaire stad beschikbaar is, maar het economisch en juridisch perspectief lijken ondervertegenwoordigd.

Om het kennisactienetwerk te versterken zet het Kennisactieprogramma in op een combinatie van onderzoek, bijeenkomsten en online technieken. We organiseren een serie Kenniswerkplaatsen, waar de verschillende partijen samen aan het werk gaan met relevante vragen over water in de circulaire stad. Deze bijeenkomsten zijn interactief, waardoor ze niet alleen bijdragen aan de uitwisseling van kennis, maar ook aan het opbouwen en versterken van onderlinge relaties.


Download: Internship report van Casper van Splunter

Laurens Hessels, KWR Watercycle Research Institute