Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Integraal Ontwerp-Atelier Amstelstad: Omdenken in de praktijk (update III)

Omgaan met extreme neerslag, omgaan met toenemende hitte, de (her)ordening van kabels en leidingen. En dat in een gebied waar de komende jaren flink wordt ...

Boekpresentatie: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

Om systeeminnovaties te realiseren zijn nieuwe denk- en werkwijzen nodig. Daarom is in het Koppelkansen Traject van meet af aan gebruik gemaakt van de RIO ...

Governance van de Amsterdamse ondergrond: vraagstukken, barrières en oplossingsrichtingen

Amstelstad, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Amsterdam, wordt de komende jaren ontwikkeld naar een duurzame stadswijk. Dit heeft een flinke impact op de ...

Werken aan het straatprofiel van de toekomst in Amstelstad: “Dit vraag om een helikopter-aanpak”

Amstelstad, een groot kantorengebied in Amsterdam Zuid-Oost, wordt de komende jaren getransformeerd van een naar een duurzaam woon-werk gebied. Een mooi streven, maar dat heeft ...

Ingewikkelde problemen en integrale oplossingen voor infrastructurele planvorming in Amstelstad

"Als je aan de ene kant aan het touw trekt, dan creëer je aan de andere kant een knoop" Amstelstad is een gebied met veel ...

Systeeminnovatie, hoe doe je dat eigenlijk? Een verslag van de eerste Masterclass Reflexief Interactief Ontwerpen

Duurzame gebiedsontwikkeling vereist 'systeeminnovatie'. Maar wat houdt dat precies in? Hoe werk je daar eigenlijk aan? En wat kom je dan allemaal tegen? Op 2 ...

Koppelkansen gaat van start, nu echt!

Zoals bekend komen er grote nuts-opgaven op de stad af: klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en de digitale stad. Deze uitdagingen zijn te groot ...

Oefensessie Co-creatie Waternet: Afdeling Assetmanagement proeft en krijgt de smaak te pakken

“De mensen hier laten zich lastig in een hokje plaatsen. Ze denken graag erbuiten. Dit soort ontwikkelingen sluit daar goed bij aan.” Op 14 november ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie Amstelstad

“Het is momenteel een wildwesten in de ondergrond“ Ook al moeten de eerste ondergrondse cowboys nog gesignaleerd worden, het is duidelijk dat de toestand van ...

Amstelstad, Binnenstad & Haven-Stad in het kort

© OpenStreetMap: gegevens beschikbaar onder de Open Database License Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie casusgebieden in Amsterdam. In de toekomst kan ...