Boekpresentatie: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

IOOR

Om systeeminnovaties te realiseren zijn nieuwe denk- en werkwijzen nodig. Daarom is in het Koppelkansen Traject van meet af aan gebruik gemaakt van de RIO aanpak, die zich in meerdere sectoren heeft bewezen als een manier om tijdens ontwerpen ‘omdenken’  te bevorderen. Tegelijk was de ambitie om dit uit te werken in werkwijzen op maat van gebiedsgericht ontwerpen. Dat heeft inmiddels geleid tot een belangrijk en goed ontvangen product: de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte. De ontwikkeling van deze methode is een wezenlijke stap in het Koppelkansentraject die in Amsterdam en elders heel andere oplossingen kan gaan opleveren.

Waarom een nieuwe methode?

Amsterdam en mede-steden groeien. Stedelijke groei zorgt voor uitdagingen. Er wordt met hogere dichtheden gebouwd, de energievoorziening wordt ingewikkelder en de regenwaterafvoer en hittestress vragen om innovatieve en duurzame oplossingen. Amsterdam werkt daarom met partners aan een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling: een nieuwe integrale ontwerpmethode voor de openbare ruimte. De afgelopen twee jaar heeft een gedreven en enthousiast team van gemeentelijke ontwerpers en ingenieurs samen met deskundigen van universiteiten en kennisinstellingen de nieuwe ontwerpmethode toegepast op Koppelkansen casusgebied Amstel-Stad.

Wat houdt de methode in?

In de nieuwe manier van ontwerpen staan de ondergrond en een meervoudig functiegebruik voorop. Bij het ontwerpen en het inrichten van de stad is het van belang dat er uitvoerig wordt gekeken naar de fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte en haar ondergrond. Het streven is daarom een meer integrale samenwerking waarbij de focus ligt op duurzame, toekomstbestendige uitkomsten. Vanwege de complexiteit van de samenwerking is het van belang dat betrokken partijen vroeg in het proces met elkaar om tafel gaan en actief de samenwerking opzoeken. De methode werkt met en vanuit een ’tussenschaal’ die dient om projectoverstijgende opgaven en stedelijke ambities op duurzame wijze te realiseren.

Boekpresentatie & Symposium

Op 25 juni werd de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte in een webinar aan het publiek gepresenteerd. Het boek werd toegelicht door de initiatiefnemers, visueel ondersteund door een korte video, en uitgereikt aan bekende vakgenoten vanuit het ruimtelijk domein. Aan het online symposium namen 2330 mensen deel.

Op 29 oktober heeft vervolgens een groter symposium plaatsgevonden waarbij de ontwerpmethode is opgenomen in de nieuwe City Deal Openbare Ruimte. In deze City Deal werken de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden en de ministeries van BZK en LNV d.m.v. een onderzoekende en ontwerpende aanpak aan geïntegreerde oplossingen voor het gebruik, beheer en de inrichting van de stedelijke leefomgeving.

Bekijk de opname van het symposium of download het boek op Open Research Amsterdam

 

 

 

 

 

Koppelkansen