Synthese 2019: Werken aan Toekomstbestendige Water-Governance

[Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash]

De watersector staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie. Opgaven als deze worden ook wel aangemerkt als ‘wicked problems’ – ingewikkelde, weerbarstige en moeilijk tembare problemen die gevolgen zullen hebben voor grote groepen mensen.

Toch is het niet alleen maar ingewikkeld en moeilijk. Voor organisaties in de watersector liggen er ook belangrijke kansen. Om deze te benutten is het van groot belang om te experimenteren met – en te leren van – nieuwe technieken en nieuwe samenwerkingsverbanden. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je als organisatie in de watersector samen met andere partijen aan duurzame, toekomstbestendige systemen en steden? Oftewel, hoe organiseer je ‘vernieuwing in water-governance’?

Binnen het Kennisactieprogramma Water wordt sinds 2017 ervaring opgedaan in de praktijk. Een drietal praktijkinitiatieven op verschillende locaties in Nederland staat hierin centraal: Superlocal (Kerkrade), Brainport Smart District (Helmond) en Koppelkansen (Amsterdam). Tezamen genereren deze cases dit een breed pallet aan lessen dat niet alleen relevant is voor individuele initiatieven, maar ook voor het organiseren van vernieuwing in water-governance in de sector als geheel.

Het syntheserapport 2019 bundelt de geleerde lessen uit de drie cases tot dusver, en presenteert een tool – de ‘optiematrix’ – die gebruikt kan worden door bestuurders, praktijkvernieuwers en wetenschappers om het gesprek met elkaar aan te gaan over vernieuwing in water-governance: Welke mogelijkheden zijn er voor mijn initiatief of organisatie? Wat zijn hierbij belangrijke afwegingen? En hoe kan hierop worden gestuurd?

Benieuwd naar de uitkomsten?

Download het Syntheserapport HIER

Of ga naar de Optiematrix HIER