Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

Met de optiematrix kan in kaart worden gebracht hoe meervoudige waardecreatie georganiseerd kan worden. De optiematrix beschrijft vier dimensies:

  1. Betrekken van burgers, overheden en bedrijven
  2. Verdelen van rollen en verantwoordelijkheden
  3. Verdelen van kosten, baten en risico's
  4. Ontwikkeling en gebruik van kennis

Beschrijving Optiematrix
Met de optiematrix kunnen organisaties verschillende opties en arrangementen verkennen die relevant zijn voor samenwerking in duurzame en circulaire projecten.

De kolommen vertegenwoordigen vier aspecten van samenwerking, met daaronder steeds vijf verschillende opties. Door op de opties te klikken krijg je meer informatie over wat een optie precies inhoud. Ook kun je opties selecteren om een keus tijdelijk zichtbaar te maken voor je publiek.

De optiematrix is een online tool waarmee het gesprek over deze onderwerpen gevoerd kan worden.

Gebruik voor Meervoudige Waardecreatie

In meervouduige waardecreatie is het van belang om rollen en verantwoordelijkheden goed te duiden en kosten, baten en risico’s op een duidelijke manier te verdelen. Met de optiematrix kan het gesprek daarover worden gevoerd, bijvoorbeeld door alle partijen hun wenselijke opties te laten kiezen. Ook kan een vergelijking worden gemaakt tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. De praktijkcasussen bieden inzicht in hoe dit proces op andere plekken heeft plaats gevonden.

Achtergrond
Deze optiematrix is ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers, professionals en praktijkvernieuwers.

Voorbeeldcase

Meer informatie
Optiematrix