Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Hoe kunnen we kosten, baten en risico’s verdelen?

Bij meervoudige waardecreatie komen de kosten en baten en risico’s op verschillende plekken terecht op verschillende momenten. Daarom is het van belang om het gesprek ...

Hoe komen we tot een goede rolverdeling tussen partijen?

Meervoudige waardecreatie betekent vaak dat organisaties andere rollen op zich moeten nemen. Bijvoorbeeld omdat ze samenwerken aan opgaven die niet tot hun kerntaken behoren. Tools ...